Vilkijos ir Padauguvos bibliotekų stovyklautojų ekskursija į Babtus

Sukurta 2021-06-23

Antradienio rytą, su gera nuotaika, bibliotekininkės Jolanta Bačėnienė ir Regina Jarienė su vaikų vasaros užimtumo stovyklautojais ir juos lydinčiomis mamomis keliavo į Babtų miestelį, kuriame gyvena auksinių rankų meistras, skulptorius gaminantis muzikos instrumentus - Skalmantas Barkauskas.

Atvykusius prie savo namų vartų pasitiko Skalmantas. Meistro dirbtuvėse pamatėme daug įdomių įrankių. Šiais įrankiais meistras gamina muzikos instrumentus. Atvykusiems papasakojo pasakojo kaip gaminamos kanklės, kas jomis groja ir kad šiandien vėl pastebimas susidomėjimas šiuo muzikos instrumentu. Anot Skalmanto, kiekvienas medis tarsi turi savo balsą. Pavyzdžiui, liepa skamba minkščiau, uosis – giliau, kiečiau. Obelis – skardesnė. Patys medžio ruošiniai būna nuo dešimties iki dvidešimties metų amžiaus. Dažnai tyrinėju medžio garsus… – sakė S. Barkauskas. Pirmąsias savo kankles pagamino būdamas keturiolikos metų.

Skomantas taip pat gamina įvairius kitus instrumentus: kelmo būgnus, bubinus, tambūrinus, nendrines birbynes, skudučius ir jais groja. Jis yra sukūręs ir unikalias, vieninteles Lietuvoje kankles iš akmens. Po apsilankymo pas S. Barkauską, keliavome aplankyti miestelio biblioteką. Mus pasitiko Skalmanto mama - bibliotekininkė Danguolė Barkauskienė. Atvykusieji susipažino su babtiškiais skaitytojais. Danguolė pakvietė visus į sodą. Sode vaikai gavo užduotį surasti paparčio žiedą. Džiaugsmingai nusitekę, vaikai ieškojo paparčio žiedo, o suradusieji buvo pamaloninti prizais.

Gera buvo pasisvečiuoti gražioje aplinkoje .Dėkojame Danguolei ir jos sūnui Skalmantui už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Taip pat nuoširdų ačiū tariame Vilkijos seniūnui Kaziui Bačėnui ir Padauguvos bibliotekos vaikučių mamoms Rositai ir Simonai už saugią kelionę.

Vilkijos padalinio ir Padauguvos padalinio vyr. bibliotekininkės Jolanta Bačėnienė ir Regina Jarienė