Viešosios bibliotekos kontaktai

Viešosios bibliotekos kontaktaiADMINISTRACIJA

Direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė
(8 37) 551 884
[email protected]

L. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė
(8 37) 393 745
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė viešiesiems pirkimams, raštvedybai ir personalui Daiva Noreikienė
(8-37) 551 884
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Darbo laikas I-V 8.00 – 16.30 val.

BUHALTERIJA

Vyriausioji buhalterė Rasa Martinavičienė
(8 37) 551 658
[email protected]

Pareigybės aprašymas
 
Vyr. apskaitos specialistė-buhalterė Laimutė Vaškevičienė
(8 37) 551 658
[email protected]

Pareigybės aprašymas

DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMO IR TVARKYMO SKYRIUS

Dok. komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Jolita Simuntytė
(8 37) 557 883
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vyr. bibliotekininkė Danguolė Vepštienė
(8 37) 557 883
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vyr. bibliotekininkė Viktorija Gerdžiūtė
(8 37) 557 883
[email protected]

Pareigybės aprašymas

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

L. e. p. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Virginija Tamašauskienė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

VAIKŲ CENTRAS

Knygų pratęsimas
(8 37) 549 120

Vyr. bibliotekininkė Nijolė Dapkevičienė
(8 37) 549 120
[email protected]

Pareigybės aprašymas
 
Vyr. bibliotekininkas Šarūnas Ašmantas
(8 37) 549 120
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vyr. bibliotekininkė Brigita Legaudienė
(8 37) 549 120
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Vyr. bibliotekininkė Vaiva Steponaitienė
(8 37) 549 120
[email protected]

Pareigybės aprašymas

SUAUGUSIŲJŲ ABONEMENTAS

Knygų pratęsimas
(8 37) 551 794

Vyr. bibliotekininkė Birutė Ruzgienė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas
 
Vyr. bibliotekininkė Edita Birgiolienė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas
 
Vyriausioji bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Dailininkė Dainora Minkevičiūtė
[email protected]

Pareigybės aprašymas

KRAŠTOTYROS IR RAŠYTINIO PAVELDO SKAITYKLA

Vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė
(8 37) 551 794
[email protected]

Vyr. bibliotekininkė Raimonda Jakimenko
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Kultūrinių renginių organizatorė ir koordinatorė Živilė Žukauskienė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

MENŲ, PERIODIKOS IR UŽSIENIO KALBŲ SKAITYKLA

Informacijos vyriausioji specialistė Aistė Bartulė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

INFORMACINIŲ PASLAUGŲ SKAITYKLA

Inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimui Marius Zaleskis
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

Edukatorė Kristina Meilutė
(8 37) 551 794
[email protected]

Pareigybės aprašymas

ŪKIO SKYRIUS

Vyr. specialistas ūkio reikalams-ūkvedys Vidmantas Žindžius
(8 37) 551 884

Pareigybės aprašymas

Pagalbinis darbininkas Darius Brazaitis

Spec. šilumos ir elektros ūkiui Ignas Matveičikas

Drabužininkė Aldona Žindžiuvienė

Kiemsargis Jonas Paklonskas

Vairuotojas Edmundas Kaminskas

Valytoja Simona Pavalkienė

Valytoja Danutė Černeckienė