Elektroninis kraštotyros katalogas

Elektroninis katalogas: Kraštotyros informacija bibliografinių įrašų pavidalu kaupiama kraštotyros kartotekoje (iki 2010 m.) ir nuo 2010 m. elektroninėje duomenų bazėje.

001.   Mokslas. Mokslotyra. Mokslininkai
  02.   Bibliotekininkystė. Bibliotekos. Knygos
  06.   Asociacijos. Organizacijos. Bendruomenės
  06.   Konkursai
061.   Parodos
069.   Muziejai
008.   Kultūra. Kultūros paveldas
  31.   Demografija. Sociologija
  32.   Politika. Politinės organizacijos. Politikai.: Rinkimai
  32.1 Statistika
334.   Įmonės. Bendrovės. Verslas
336.   Finansai. Bankai. Pinigai. Mokesčiai
  34.   Teisė: Baudžiamoji teisė. Nusikaltimai
  35.   Viešoji tvarka. Policija. Ugniagesiai gelbėtojai
  35.   Kultūros paminklai: koplytstulpiai, kryžiai, paminklai. Sodybos. Kapinės
352.   Kauno rajono Savivaldybė, Kauno rajono seniūnijos
  36.   Socialinis aprūpinimas: vaikų globos namai, senelių namai, neįgalieji,  A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas
  37.   Švietimas. Ugdymas. Mokymas: Ikimokyklinis ugdymas, Mokyklos, Garliavos mokyklos, VDU Žemės ūkio akademija
 379.  Laisvalaikio organizavimas. Kelionės. Turizmas
  39.   Etnografija. Papročiai. Tradicijos
    5.   Gamta. Gamtos mokslai: Ekologija, Gamtos paveldas, Gamtos stichijos, Parkai. Sodai
  61.   Medicina. Medicinos įstaigos. Sveikata
          Koronavirusas. Karantinas
 619.  Veterinarija
 624.  Statyba. Statybos darbai. Inžinierija
 625.  Keliai. Geležinkeliai. Transporto priemonių technika. Kelių tiesimas. Technikos paveldas
   63.  Žemės ūkis. Ūkininkavimas: Miškų ūkis. Miškininkystė. Medžioklė. Žuvininkystė
 696.  Sanitarinė techninė pastatų įranga. Vandentiekis. Renovacija
     7.  Menas. Fotografija.Tapyba. Grafika. Tautodailė
   72.  Architektūra. Architektūros paveldas: Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos, Dvarai. Pilys
   78.  Muzika
   79.  Kultūriniai renginiai. Šventės. Festivaliai. Meno kolektyvai. Renginiai Raudondvario dvare, Kaunas 2022
 796.  Sportas
902/904 Archeologija. Piliakalniai. Senkapiai
 908.  Miesteliuose šiandiena, Kraštiečiai, Apdovanojimai
94(474.5) Istorija: istorijos paveldas, Knygnešiai, Tremtiniai, Partizanai