Vizija, misija, tikslai

VIZIJA

Būti atvira visuomenei žinių ir informacijos skleidėja.

 

MISIJA

Užtikrinti kokybiškas paslaugas bendruomenės nariams, turiningą laisvalaikį; plėsti mokymąsi skatinančias komunikacijos galimybes.

 

TIKSLAI

  • Užtikrinti bibliotekų veiklos tęstinumą;
  • Kurti brandų kultūrinį ir informacinį mokslui, darbui ir laisvalaikiui reikalingą turinį;
  • Skatinti bendruomenės informacinę kompetenciją;
  • Ugdyti profesionalų ir kūrybišką bibliotekų darbuotoją.