Vizija, misija, tikslai

Trumpas aprašymas apie pagrindinius bibliotekos tikslus.

Būti atvira visuomenei žinių ir informacijos skleidėja, užtikrinti kokybiškas paslaugas bendruomenės nariams, plėsti mokymąsi skatinančias komunikacijos galimybes, užtikrinti turiningą laisvalaikio praleidimą.

  • Užtikrinti bibliotekų veiklos tęstinumą;
  • Kurti brandų kultūrinį ir informacinį mokslui, darbui ir laisvalaikiui reikalingą turinį;
  • Skatinti bendruomenės informacinę kompetenciją;
  • Ugdyti profesionalų ir kūrybišką bibliotekų darbuotoją.