Mokslinė konferencija „Knygnešystė Pakaunės krašte“

Sukurta 2018-05-21
Mokslinė konferencija „Knygnešystė Pakaunės krašte“
Mokslinė konferencija „Knygnešystė Pakaunės krašte“

Gegužės 15 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko mokslinė konferencija „Knygnešystė Pakaunės krašte“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Konferenciją organizavo Kauno rajono savivaldybė, VU Kauno fakulteto mokslinė bendruomenė, Kauno rajono švietimo centras, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Kauno rajono mero patarėjas, socialinių mokslų daktaras A. Bagdonas, knygnešystę vertindamas kaip svarbų indėlį šiandieninėje lietuvių tautos kultūroje. Jis įteikė Mero V. Makūno padėkas VU Kauno fakulteto dr. I. Stepukonienei ir dr. E. Keturakienei už mokslinę veiklą tyrinėjant knygnešystės fenomeną Pakaunės krašte.

Mokslinius pranešimus apie Spaudos ir kalbos draudimo Lietuvoje pamokas, Pakaunės krašto knygnešius, Knygnešystės vaizdavimą G. Petkevyčaitės - Bitės ir Žemaitės kūriniuose skaitė VU Kauno fakulteto mokslininkės D. Mikulėnienė, I. Stepukonienė, E. Keturakienė. Moksliniu požiūriu knygnešystė buvo svarbus istorinis tarpsnis, padėjęs lietuvių tautai išsaugoti kalbą, raštą ir tautinę kultūrą.

Knygnešiai ypač aktyviai veikė Pakaunės krašte. Strateginis knygų platinimo taškas buvo Garliava, kurioje vienas garsiausių Pakaunės knygnešių K. Aglinskas aktyviai telkė tautiečius ir žadino lietuvybės jausmą, kartus su dr. J. Basanavičiumi. Išgirdome ir mažiau žinomų knygnešių vardus, tai uolūs knygnešiai: kanklininkas J. Staniulis, J. Jesaitis ir sūnus J. Jesaitis. Knygnešių centru buvo ir Zapyškis, kuriame aktyviai veikė knygnešiai M. Eimaitis, J. Žitinevičius. Apie Čekiškės Račkų šeimos knygnešius pranešimą skaitė Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijos mokytoja E. Simonavičienė. Babtų krašto knygnešius: J. Kerucką, K. Liukomą, K. Jonaitį, K. Urniežių ir jų veiklą pristatė Babtų gimnazijos mokytoja S. Buivydienė. Knygnešių kelią Karmėlavoje ir žymų knygnešį, rašytoją K. Bielinį savo pranešime apžvelgė Karmėlavos B. Buračo gimnazijos mokytoja V. Čerkašienė. Vilkijos gimnazijos mokytoja A. Plentaitė pasakojo apie garsaus eigulio A. Palubinsko šeimos indėlį, platinant lietuvišką spaudą ir mokant vaikus lietuviško rašto bei apie knygų platintojus besislepiančius po slapyvardžiu „Sidabražolė“.

Garliavos progimnazijos mokytojas R. Gudaitis įdomiai ir emocingai įvertino sudėtingą knygnešystės istorinį laikotarpį - „kai paprasti žmonės tapo akmeniu, ant kurio apvirto caro režimo vežimas, nepajėgęs sutrukdyti tautos vienybės kovos dėl išlikimo“.

Konferencijos svečias - Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas V. Alekna baigiamajame žodyje pabrėžė, kad Kauno rajonas yra pasiekęs aukščiausią tašką istorijos ir kultūros atžvilgiu ir palinkėjo, kad būtų prasminga išleisti knygą apie pasipriešinimą spaudos draudimui Pakaunės krašte. Šiai šventei Viešoji biblioteka surengė knygų ir kraštotyrinių darbų parodą „Tautos pamatas - kalba, spauda ir raštija“.

Kauno rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
Vilgemina Puskunigienė