Kauno rajono Bažnyčios - Panevėžiuko Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

 1 1 


5


8


7

„Ši bažnyčia yra svarbi ir kaip unikalus kultūrinio paveldo objektas, ir kaip tikinčiųjų parapijiečių maldos namai, suburiantys ir suvienijantys Panevėžiuko bendruomenės narius.“ /V. Makūnas

BABTŲ SENIŪNIJA
Panevėžiukas, Nevėžio g. 42

Retai pasitaikančio trikampio plano, vėlyvojo baroko stiliaus mūrinė Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia – vienintelis tokio tipo kultūros paveldo objektas Lietuvoje. Ją 1747 m. pastatė liaudies meistrai. Fundatorius – vienas iš Panevėžiuko dvaro savininkų Simonas Sirutis. Kresna, jauki, mažai pakitusi per du šimtus metų bažnyčia stovi pakilioje vietoje, dominuoja miestelio kontūre ir yra iš tolo matoma.
Bažnyčioje yra trys altoriai. Di¬džiajame altoriuje įkomponuotas kryžius su „Nukryžiuotojo“ skulptūra. Yra vertingų, į Lietuvos kultūros vertybių registrą įrašytų meno kūrinių: medinė XIX a. skulptūra „Trimituojantis angelas“ ir geležinis XVIII a. pabaigos ornamentuotas kryžius. 1639 m. nulietas bažnyčios varpas gerokai senesnis už pačią bažnyčią ir yra saugoma kultūros vertybė. Šventorius aptvertas tvora (1996 m. įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą), kurios pakraštyje guli akmeninis švęsto vandens indas.
Po bažnyčia esančiame rūsyje buvo laidojami jos fundatoriai, mecenatai, apylinkių diduo-menės atstovai. Apie tai liudija bažnyčios sienose išlikusios epitafinės lentos – trys išorėje ir šešios viduje. Deja, per Antrąjį pasaulinį karą visi palaikai bažnyčios rūsyje sunaikinti.
Siekiant išsaugoti paveldo objektą, užtikrinti jo ilgaamžiškumą 2011 m. atliktas kapitalinis bažnyčios stogo remontas, sutvarkyta žemė aplink bažnyčios pamatą. Jėzaus Nukryžiuotojo parapinės bažnyčios kompleksas 1992 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Daugiau: http://babtai.puslapiai.lt/index.php/lt/baznycios-4/paneveziuko-baznycia

Lit.: Kauno arkivyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. - [Kaunas] : Terra publica, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). - 227, [1] p. : iliustr.

Lietuvos bažnyčios : iliustruotas žinynas / [sudarytoja Laima Šinkūnaitė]. - Kaunas : VšĮ "Terra Publica", 2009 (Kaunas : UAB "Arx Baltica"). - 304 p. : iliustr..

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#