Kauno rajono muziejai - Lietuvos laisvės kovų muziejus

 

S. Lozoraičio g. 13, Garliava, Kauno r.

Memorialinio Juozo Lukšos-Daumanto muziejaus eksponatų pagrindą sudaro Nijolės Bražėnaitės ir Antano Lukšo šeimų perduoti asmeniniai J.Lukšos daiktai, dokumentai, nuotraukos. Ekspozicijoje yra partizanų ginklų ir apyvokos daiktų, Lietuvoje ir išeivijoje leistos įvairios rezistencinės tematikos literatūros ir periodikos. Kaupiama mokinių surinkta kraštotyrinė medžiaga, partizanų ir tremtinių prisiminimų vaizdo ir garso įrašai. Vadovas-V. Vitkauskas

Literatūra: Lietuvos mokyklų muziejai. Katalogas. Vilnius, 2008