Duomenų bazės

Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės:

EBSCO Publishing;
NAXOS Music Library;
  
INFOLEX;

Nemokamos teisinės duomenų bazės:

TAR – teisės aktų registras;

LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės;

EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė;

Teismų praktika:

LAT – Lietuvos aukščiausiasis teismas;
LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.