Kauno rajono paminklai - visuomenės veikėjams Jonui ir Juozui Vailokaičiams

vailok 2


vailok 1

BATNIAVOS SENIŪNIJA
Paštuvos kaimo kapinės

Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, visuomenės veikėjo, finansininko, pramonininko Jono Vailokaičio ir visuomenės veikėjo, ekonomisto, kunigo Juozo Vailokaičio kapas yra Paštuvos kaimo kapinėse (daugiau apie juos: https://www.krs.lt/savivaldybe/rajonas/kulturos-paveldas/lietuvos-nepriklausomyb%C4%97s-akto-signataro-visuomen%C4%97s-veik%C4%97jo-finansininko-pramonininko-jono-vailokai%C4%8Dio-ir-visuomen%C4%97s-veik%C4%97jo-ekonomisto-kunigo-juozo-vailokai%C4%8Dio-kapas/)1993 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:
http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/