Kauno rajono paminklai - Zapyškio krašto knygnešiams

bbhbhbh


gygygyy

hu


ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
Zapyškis

2006 m. Zapyškyje atidengtas stogastulpis, skirtas knygnešiui Jurgiui Žitinevičiui ir kitiems Zapyškio krašto knygnešiams atminti. Ant stogastulpio užrašyta: „Sibire nužudytam knygnešiui Jurgiui Žitinevičiui ir Zapyškio knygnešiams atminti. 2006“
Stogastulpio lentose iškaltos knygnešių pavardės: Antanas Vaidelis, Jokūbas Reipa, Gudaitis, Juozapas Jarašius, Mykolas Nacevičius, Kazimieras Kalėda, Vincas Tamulaitis Vladislovas Palukaitis, Juozapas Skinkys, Motiejus Oleka, Motiejus Eimaitis, Baltrus Sutkus, Antanas Rastauskas, Antanas Rinkus – Rinkevičius, Lukas Staugaitis (Lukošius), Marija Daukšaitė-Dambravičienė.

Stogastulpio autorius - tautodailininkas Adolfas Teresius.

Minint lietuviškos spaudos atgavimo 100-metį, ant namo (Sodų g. 4, Dievogala), kuriame gyveno
žymiausi šio krašto knygnešiai M. Eimaitis ir J. Žitinevičius, 2004 m. atidengta ąžuolinė
atminimo lenta. Autorius tautodailininkas A. Jasilionis.

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/