Misija ir tikslai

Trumpas aprašymas apie pagrindinius bibliotekos tikslus.

Būti atvira visuomenei žinių ir informacijos skleidėja, užtikrinti kokybiškas paslaugas bendruomenės nariams, plėsti mokymąsi skatinančias komunikacijos galimybes, užtikrinti turiningą laisvalaikio praleidimą.