Teisės aktai

Čia rasite visus bibliotekos reguliavimo sričiai priskiriamus galiojančius teisės aktus.

Autorinės teisės:

 1. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
 2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 3. Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašas

Bibliotekos fondas:

 1. Bibliotekos fondo nuostatai
 2. Spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo tvarka bibliotekoms

Bibliotekos veikla:

 1. Bibliotekos taisyklės. Dokumento formatas PDF, dydis: 0,25 MB.
 2. Teikiamų mokamų paslaugų sąrašas

Teisės aktai:

 1. Bibliotekų įstatymas
 2. Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa
 3. Regionų kultūros plėtros 2008-2012 metų programa
 4. Pavyzdinės biblioteka naudojimosi taisyklės
 5. Bendrieji reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų svetainėms
 6. 2020 m. nacionalinė kolektyvinė sutartis