Finansinių ir biudžetinių ataskaitų rinkiniai

Čia rasite visas viešosios bibliotekos viešai publikuojamas finansines ataskaitas ir kitus su jomis susijusius dokumentus.

2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5921 KB.

   

2021 m. metinės finansinių ataskaitų rinkinys 


Finansinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5502 KB.

   

2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6523 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1302 KB.

    

2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6547 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1668 KB.

  

2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6575 KB.

Biudžetinių ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1668 KB.

  

2020 m. metinės finansinių ataskaitų rinkinys 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5936 KB.

   

2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6710 KB.

  

2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6668 KB.

  

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~6046 KB.

  

2019 m. metinės finansinių ataskaitų rinkinys 


Ataskaitų rinkinys. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~5582 KB.

    

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2953 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~341 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~355 KB.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~521 KB.

  

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~750 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~591 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~377 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~291 KB.

    

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~765 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~605 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~385 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~299 KB.

    

2018 m. metinė ataskaita 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2446 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~921 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~515 KB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~397 KB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~932 KB.

Bendroji informacija. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~483 KB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~344 KB.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~288 KB.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~319 KB.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1762 KB.

Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2276 KB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2133 KB.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~392 KB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~347 KB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~363 KB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~235 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~771 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~312 KB.

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~3656 KB.

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~3816 KB.

    

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1157 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~949 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~592 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~459 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~343 KB.

   

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1136 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~916 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~571 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~448 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~305 KB.

    

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,56 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,31 MB.

  

2017 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,11 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,17 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,38 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,14 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,15 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,32 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,12 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,10 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,11 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,77 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,26 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,91 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,88 MB.

  

2016 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,32 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,0 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,1 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(1 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(2 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,0 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,6 MB.

Praėjusio atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,3 MB.

Dokumentų pateikimo raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~10,5 MB.

  

2016 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

  

2016 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

  

2016 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.