Kraštiečių biografijos, kūryba, nuotraukos enciklopediniame žinyne „Knyga, spauda ir kultūra Kauno rajone“