Iškovotos Laisvės kaina

Sausio 13-osios įvykiams atminti skirtoje parodoje „Iškovotos Laisvės kaina“ pateikiamas 1991 m. sausio įvykių fotoreportažas. Jį sudaro Marijono (Mariaus) Baranausko (1931–1995) – Lietuvos fotografijos klasiko, fotožurnalisto, fotomeninko fotografijos (už sovietų karinės agresijos dokumentavimą sausio perversmo dienomis jis buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu) ir vilniečio Vido Bumelio (g. 1948 m., Vilniaus universiteto fizikos fakulteto absolvento, fizikos mokslų daktaro, apdovanoto Sausio 13-osios atminimo medaliu) fotografijos.

Tomis dienomis Lietuvos žmonės negailėdami savo gyvybės kovojo už laisvę ir nepriklausomybę. Tąsyk mėginta įvykdyti valstybės perversmą panaudojant Sovietų Sąjungos (SSRS) ginkluotąsias pajėgas, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenę ir SSRS Valstybės saugumo komitetą (KGB), siekiant atkurti Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) politinę valdžią Lietuvos Respublikoje.

Tik Lietuvos žmonių, kurie atsiliepė į Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininko kvietimą ateiti prie Parlamento rūmų ginti, paremti ir saugoti strategiškai svarbiausių šalies objektų, dėka mes šiandien gyvename laisvoje Lietuvoje.

Apie tai, kaip 1991 m. sausio mėnesį Seimo rūmus, Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto rūmus, Tarptautinės telefonų stoties pastatą saugojo tūkstantinės žmonių minios, labai daug pasako tuo metu darytos nuotraukos. Jose matomi skaudžių mūsų šaliai įvykių liudininkai, kurie nepabūgo stoti prieš tankus, jų vieninteliai ginklai buvo tikėjimas, malda ir lietuviška daina. Gyva žmonių siena apsupę pastatus, jie kartu gynė kiekvieno Lietuvos piliečio norą, svajonę, kad jo šalis būtų nepriklausoma ir laisva.

Šią virtualią parodą 2022 m. parengė Prienų krašto muziejus: https://www.prienumuziejus.lt/virtuali-paroda/paroda-sausio-13/