Antanui Juškai – 205

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parengtoje virtualioje parodoje pristatomas mažai žinomas, bet didžiausių pagyrimų ir dėkingumo nusipelnęs kunigas Antanas Juška. Drauge su broliu Jonu Juška jie svariai nusipelnė kaip lietuvybės puoselėtojai ir gaivintojai carinės okupacijos metais. A. ir J. Juškų surinktas ir ateities kartoms išsaugotas palikimas – dainuojamosios tautosakos lobiai – atspindi kelių šimtmečių Lietuvos kaimo gyvenimą. Su iškilia brolių kultūrine veikla kviečiame išsamiau susipažinti virtualioje parodoje.