Paroda „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“

Paroda „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“

Paroda „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ – tai fotografo Virgilijaus Jankausko pastangos rasti Kristijono Donelaičio pėdsakus Mažojoje Lietuvoje, praėjus 310 metų nuo garsiausio ir pirmojo lietuvių poeto gimimo. 
 
Parodoje pristatomas 12 spalvingų, grafiškų fotografijų ciklas, skirtas Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinėms, UNESCO minimai sukakčiai. 2013 metų pavasarį, kai „saulelė vėl atkopdama budino svietą“, fotografas Virgilijus Jankauskas apkeliavo visas vietas, kur gimė, gyveno, mokėsi ir dirbo K. Donelaitis. 
 
Pirmoji stotelė – Lazdynėliai. Šiame kaime gimė lietuvių literatūros klasikas. Dabar kaimas išnykęs, o poetui atminti ošia prieš 25 metus pasodinta 275 ąžuoliukų giraitė. 1992 m. pastatytas paminklinis akmuo. 

Antra stotelė – Karaliaučius. Kristijonas mokėsi Karaliaučiaus katedros kolegijoje, studijavo universiteto Teologijos fakultete. Šiandien Karaliaučiuje nebeliko nei kolegijos, nei universiteto senųjų pastatų. Juos mena tik paminklinis akmuo ir šalia stovinti Kanto katedra. 
 
Stalupėnai, dabar – Nesterovas. Čia K. Donelaitis dirbo mokyklos kantoriumi ir bažnytinio choro vedėju. Fotografui nepavyko rasti tos mokyklos, kurioje dirbo K. Donelaitis. Vietiniai gyventojai spėja, kad dabar toje vietoje, ant senosios pamatų, pastatyta naujoji mokykla. 
 
Tolminkiemis. Vis dar tebestovi bažnyčia, kurioje K. Donelaitis kunigavo iki pat mirties. Tebestovi ir namas, kuriame jis gyveno. Parodos autoriui teko laimė pernakvoti tame name, pajusti jo donelaitišką dvasią. 
 
Įsimintinos akimirkos, kai buvo fotografuojama Tolminkiemio bažnyčia naktį, žvaigždžių ir medžių apsuptyje. 

Virgilijus Jankauskas savo darbuose siekė suartinti Kristijoną Donelaitį su dabartimi: kaip jį galime suprasti šiandien.


Virgilijus Jankauskas, [email protected], +370 611 22251