Menininkės Angelės Šimoliūnienės tapybos darbų paroda „Praskleidus uždangą“

Menininkės Angelės Šimoliūnienės tapybos darbų paroda „Praskleidus uždangą“

ANGELĖ ŠIMOLIŪNIENĖ

Gimiau 1961 m. Pasvalyje, tarnautojų šeimoje. Mokiausi Pasvalio vidurinėje mokykloje (dabartinė Petro Vileišio gimnazija). Kai buvau šeštoje klasėje, mokytojai pasikvietė tėvus, nes iš Vilniaus buvo atvykę M. K. Čiurlionio menų mokyklos atstovai, ir įkalbinėjo, kad išleistų mane mokytis. Tėvai nesutiko atiduoti manęs į Vilnių, į internatą, kur matytis bus galima tik per atostogas. Mokykloje, stovyklose, aš visada piešiau, o prasidėjus braižybai nuolat gaudavau pagyrimų. Mokytojai pradėjo sakyti: „Tai mūsų būsima architektė.“ Bet nusprendžiau nestoti į architektūrą, nes stovėti prie braižybos lentos man pasirodė neįdomu. Aš buvau romantikė, man patiko literatūra, poezija, tad įstojau į Vilnių studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą.
 
Dirbdama Panevėžio „Vyturio“ vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (dabartinė progimnazija), dar stojau mokytis į Klaipėdos muzikos akademiją režisūros. Mane traukė menas. Turėjau dramos studiją, pastačiau 32 spektaklius. Lietuvos kultūros ministerijos buvau įvertinta medaliu už indėlį į Lietuvos kultūrą. 22 metus išdirbau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 16 metų režisiere ir išėjau iš mokyklos, nes jaučiau, kad kažkas nauja turi prasidėti mano gyvenime. Niekas nesuprato, kodėl išeinu, kai esu taip vertinama, mylima.
 
Atverčiau naują gyvenimo puslapį. Prisiminiau turinti medicinos sesers diplomą, tad nusprendžiau pagilinti žinias Rytų medicinoje. 3 metus studijavau kinų mediciną, įstojau į Ajurvedos akademiją ir dar pasimokiau „Dživa“ institute Indijoje. Supratau, kad Rytų medicina į žmogų žiūri kaip į visumą. Kai mokiausi Ajurvedos akademijoje,  meno terapijos specialistė Marija Mendele-Leliugienė vedė mums  meno terapijos užsiėmimą. Manyje kažkas įvyko – iškart užsirašiau į jos kursus. O paskui M. Romerio universitete baigiau dailės terapijos mokymus, klausiau psichiatrijos mokymų, dėstomų psichoterapeuto E. Laurinaičio, paskui genetikos kurso pas profesorių D. Serapiną. Pasimokiau Naujųjų technologijų ir koučingo institute psichologinio konsultavimo taikant dailės terapijos metodus.
 
3 metus studijavau trečiojo tūkstantmečio psichologiją, paremtą Vakarų ir Rytų filosofija. 4 metus mokiausi Holistinio sveikatos ugdymo institute. Prancūzijoje baigiau mokslinės aromaterapijos institutą. Dabar mokausi meno akademijoje Meno ir dailės istoriją. Skaičiau pranešimus tarptautinėse tradicinės ir netradicinės medicinos konferencijose. Esu gavusi Šv. Kunigaikštienės Olgos ordiną už švietėjišką veiklą ir pagalbą žmonėms. Dirbu su žmonėmis, į žmogų žiūriu kaip į visumą, padedu atrasti tikrąjį sveikatos ir gyvenimo kelią. 
 
Užauginau 3 sūnus, kuriais didžiuojuosi, kad užaugo dori, darbštūs žmonės. Mūsų vaikai ateina per mus pas mus, mes juos užauginame ir paleidžiame į gyvenimą, kad toliau eitų savo keliu. Taip ir mano kūriniai yra lyg mano vaikai. Jie atėjo per mane ir aš išleidžiu juos į pasaulį. Jie man yra brangūs, nes atvėrė platesnį požiūrį į pasaulį ir kas už jo ribų. Žiūrėdama į savo paveikslus supratau, kas per juos perduodama man, kad šalia mūsų yra mums nematomas pasaulis, kad niekada nesame vieni, visada esame stebimi – tiek mūsų poelgiai, tiek ir (ypač) mintys. Aplink daug gėrio ir blogio jėgų. Jei poelgiai ir mintys švarios, tai blogis prie mūsų neprieina, nes supa teigiamos energijos. Jei mintys blogos, tai apsupa neigiama energija, kuri dar daugiau pritraukia blogio ir mus užvaldo. Dar mus stebi mūsų protėviai, nes mes esame jų kamieno atšaka. Jie dėl mūsų išgyvena, jei netinkamai elgiamės. Kiekviena giminė turi savo lobių skrynią, kurioje sudėti visi talentai, gabumai, charakterio savybės. Turėtume teisingai tai panaudoti, nešti gėrį, šviesą, o ne užterštume blogio jėgomis giminės energetiką.
 
Šie paveikslai tai atskleidžia. Tapau tada, kai ateina įkvėpimas, kai pajaučiu energiją. Jau aštuonerius metus tapau akrilu. Esu surengusi dvidešimt penkias personalines tapybos darbų parodas Lietuvoje. Londone dalyvavau tapybos darbų parodoje-festivalyje su 21-os šalies dailininkais.
 
2023 m. sausio mėn. dalyvavau „Golden Time Talent“ dailės konkurse Anglijoje. Iš trijų pateiktų darbų du kūriniai („Nematomas Kosmosas“ ir „Dievybės“) buvo įvertinti trečia vieta. O tapybos darbas „Kas valdo Pasaulį“ tapo diplomantu.
 
2023 m. rugpjūčio mėn. dalyvavau konkurse Londone. Iš 200 pateiktų tapybos darbų mano tapybos darbas „Šviesos skleidimas“ buvo įvertintas trečia vieta.
 
2023 m. spalio mėn. dalyvavau „American Art Awards“ (Amerikos meno apdovanojimai) konkurse, kur dalyvavo iš 80 pasaulio valstybių dailininkai, buvo 2000 darbų. Mano tapybos darbas „Šviesos skleidimas“ buvo įvertintas šešta prizine vieta. Esu įtraukta į 2023 m. geriausių pasaulyje abstrakcijos menininkų sąrašą. 
 
Parodos atidarymas kovo 4 d. 16.00 val.
Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, III aukšte, Konferencijų salėje, paroda bus eksponuojama visą kovo mėnesį.