Liudas Mažylis pristatė Vasario 16-osios Signatarų autografų parodą

Liudas Mažylis pristatė Vasario 16-osios Signatarų autografų parodą

Įrašo data: 2023-05-04

Gegužės 4 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Garliavoje, Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 21, Garliava), įvyko susitikimas su Europos Parlamento (EP) nariu prof. Liudu Mažyliu. Profesorius pristatė savo kolekcijos parodą „Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“. Renginys atviras visai visuomenei.

Vasario 16-osios Akto originalo atradėjas prof. L. Mažylis šalia savo pagrindinių darbų Europos Parlamente neapleidžia ir istorinės atminties temų. „Džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę susitikti ir gyvai pabendrauti su bendruomene Garliavoje. Pats esu kaunietis, todėl Garliava man taip pat itin artima. O pakalbėti tikrai yra apie ką, šiemet mūsų valstybė mini 105-ąsias metines, gyvename įvairių iššūkių laikotarpiu... Tad tikiuosi, kad paroda suteiks galimybę į mūsų istoriją ir dabartį pažvelgti plačiau“, – teigia prof. L. Mažylis. Akto atradimas Berlyne paskatino profesorių toliau gilintis į Signatarų asmenybes, jų veiklą įvairiais gyvenimo laikotarpiais. O pirmieji autografai asmeninėje prof. L. Mažylio kolekcijoje atsirado kur kas anksčiau, dar 2015 m., kai juos aptiko savo šeimos archyve.

„Pirmojo pasaulinio karo šimtmečio proga senelių sukauptame dokumentų archyve atlikau reviziją ir atradau keletą signatarų parašų. Nuo to viskas ir prasidėjo. O nuo 2015 m. kolekcionuoju Vasario 16-osios Akto Signatarų autentiškus autografus“, – pasakoja EP narys prof. L. Mažylis. Parodoje atsiskleidžia mažiau žinomos arba netikėtos Signatarų biografijų detalės. Net septyniolikos Nepriklausomybės Akto Signatarų pėdsakus prof. L. Mažyliui susekti pavyko, likusių trijų – Donato Malinausko, Jurgio Šaulio ir Jono Vailokaičio – pritrūko, kad visų dvidešimties tuometinės Lietuvos Tarybos narių autentiški autografai būtų surinkti į vieną kolekciją.

Anot L. Mažylio, šioje parodoje vaizduojami laiškai ir kitokie dokumentai, atskleidžiantys išskirtinių asmenybių neeilinius vaidmenis. „Per Signatarų asmenines patirtis galime suprasti ir mūsų modernios valstybės, visuomenės raidą, geriau pažinti tą laikotarpį, kai buvo priimtas svarbiausias mūsų valstybės dokumentas – teigia prof. L. Mažylis. – Man kiekvienas iš dvidešimties signatarų atrodo išskirtinis, labai nusipelnęs tautai ir valstybei.“

Prof. L. Mažylis tikisi, kad pristatymo metu pavyks atkurti įvairialypius, galbūt ir primirštus mūsų Signatarų asmenybių bruožus, ryškų tų žmonių indėlį, kuris šiandien mums leidžia džiaugtis laisve. „Lietuvos Taryba su 20-ies Signatarų parašais prieš 105 metus priėmė Nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Šiame dokumente nėra žodžio „laisvė“, bet kiekvienas lietuvis, be jokios abejonės, pasakytų: tai apie laisvę. Būtent Nepriklausomos Lietuvos idėja, įamžinta Vasario 16-osios tekste, mūsų tautai suteikė stiprybės ir vilties išgyventi sunkumus bei drąsos atkurti Nepriklausomybę 1990-aisiais, – teigia L. Mažylis. – O vykstant žiauriam Rusijos karui prieš Ukrainą savo laisvę turime vertinti dar labiau.“