Tarptautinė tolerancijos diena

Tarptautinė tolerancijos diena

Tolerancija yra gyvybiškai svarbi mūsų įvairialypiame pasaulyje, nes be tolerancijos neįmanoma puoselėti pamatinių kasdienio gyvenimo vertybių: empatijos ir taikaus sambūvio.

 

Tolerancija – tai pagarba kitokiems požiūriams, įsitikinimams, kultūroms. Tai pagarba žmogaus kitoniškumui.

 

Be tolerancijos negali būti konstruktyvaus bendradarbiavimo, spartaus progreso ir harmoningų žmonių bei bendruomenių santykių.

 

Kaip kiekvienas galime prisidėti kurdami tolerantiškesnę visuomenę? Didžiausi ir tvariausi pokyčiai, kaip žinome, įvyksta ne iš karto, o palaipsniui, po mažą žingsnelį. Kasdienius savo poelgius apžvelkime ir įvertinkime, ar jie veda link:

 

• pagarbos skirtumams, kad nebūtų smerkiamos kitokios nuomonės, kultūros, gyvenimo būdo modeliai;

• atvirumo tam, ko nežinome ir nesuprantame, kad pirmiausia į kitoniškumą reaguotume ne priešiškai atmesdami, o apmąstydami be išankstinių neigiamų nuostatų;

• geraširdiškumo ir empatijos, kad bendrauti su Kitu ir Kitokiu būtų gera;

• taikių diskusijų, kad išmoktume pagarbiai ir argumentuotai kalbėtis, kad gebėtume susitarti nesutarti;

• lygių galimybių visiems užtikrinimo, kad tarp lygių neatsirastų lygesnių, kaip rašė Orwellas;

• aiškaus pasisakymo prieš bet kokią diskriminaciją, kad mažintume įtampas bendruomenėse;

• įtraukumo palaikymo, kad kiekviena savita asmenybė jaustųsi saugi atsiskleisti, saugi kurti ir įgalinta duoti visuomenei tai, ką ji geba geriausiai.

 

Tolerancija yra vienintelis kelias taikesnio sambūvio link. Juk deklaruojame trokštantys taikos pasaulyje. Tad pradėkime taip ir elgtis.