LBD pirmininkų ir tarybos narių susitikimas Šakiuose

LBD pirmininkų ir tarybos narių susitikimas Šakiuose

Rugsėjo 13 d. Šakių viešojoje bibliotekoje įvyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyrių pirmininkų ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narių susirinkimas.

 

Pavasarį vykusio LBD ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkta nauja taryba, jos pirmininke tapo Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė Laura Juchnevič. Vasarą vykusio tarybos posėdžio metu buvo nuspęsta sukviesti skyrių pirmininkus ir tarybos narius į susitikimą Šakių viešojoje bibliotekoje. Visas bibliotekos kolektyvas šauniai pasirūpino susitikimo dalyviais ir supažindino su Šakių viešosios bibliotekos veikla.

 

Susirinkusius svečius sveikino Šakių rajono savivaldybės meras R. Januševičius ir pati LBD pirmininkė L. Juchnevič. Pirmininkė pabrėžė, kad draugija turi 78 skyrius ir apie 2000 draugijos narių. LBD nuosekliai siekia pritraukti kuo daugiau narių ir didinti bibliotekininko profesijos prestižą. Susirinkimo metu buvo dalijamasi patirtimi ir sprendžiamos iškilusios problemos, diskutuojama.

 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos metodikos ir regiono bibliotekų vadybos skyriaus vadovė Ž. Tichanavičienė pasidalijo įspūdžiais iš IFLA kongreso Roterdame (Nyderlanduose). Ji pabrėžė, kad šiais metais bibliotekininkų bendruomenė pakviesta ne tik drauge dirbti, bet ir dalytis skirtingomis patirtimis, mokytis vieni iš kitų. 2023 m. kongreso svarbiausios temos – tvarumas, dirbtinis intelektas, autorių teisės, įtrauktis. Įvairiuose susitikimuose ir diskusijose buvo keliami klausimai apie dirbtinio intelekto praktinį pritaikymą kasdienėse bibliotekos veiklose ir t. t.

 

Po LBD susirinkimo svečiai pakviesti į kultūrinę-pažintinę ekskursiją po Šakių miestą. Sekdami Šakių viešosios bibliotekos įgyvendinto projekto „Įamžinti laike“ bronzos pėdutėmis, svečiai pasėdėjo ant išmaniųjų suoliukų, klausėsi J. Vailokaičio ir S. Banaičio įgarsintų tekstų. Dėkoju visam Šakių viešosios bibliotekos kolektyvui už gražų ir šiltą priėmimą.

 

LBD Kauno rajono viešosios bibliotekos skyriaus pirmininkė D. Jankauskienė