Knygos „Šordinas“ pristatymas bibliotekoje

Knygos „Šordinas“ pristatymas bibliotekoje
Ketvirtadienio vakarą Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Garliavos kultūros centro kvietimu, apsilankė Kęstutis Macijauskas – Klaipėdos dramos teatro aktorius, režisierius, „Auksinio scenos kryžiaus“ laimėtojas, ir Vytautas Bacevičius – Jurbarko Konstantino Glinskio teatro aktorius. Kęstutis prisiminė rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premija apdovanotą pirmąją savo knygą „Debesų žuvys“, kurią prieš dvejus metus pristatė mūsų bibliotekoje. Autorius akcentavo, kad „Šordinas“ – visai kitokio pobūdžio kūrinys, ir papasakojo knygos priešistorę, jos gimimą lėmusias aplinkybes, apskritai to meto žmonių pasaulėvaizdžio bei kultūrinių suvokčių sanklodas.
 
Pasak Kęstučio Macijausko, knyga apima 1993 metus, kai Lietuvoje prasidėjo laukinis kapitalizmas. Anuomet kiekvienas ką nors kur nors vežė, pardavinėjo, spekuliavo. Kas iš ko galėjo, tas iš to pinigus darė. Tokioje atmosferoje, anot aktoriaus, meno nelabai ir reikėjo, nes žmonių mintys buvo užimtos kažkuo kitu. Jis prisiminė, jog yra buvę atvejų, kai teatre vaidinant didelį spektaklį scenoje buvo daugiau aktorių negu žiūrovų salėje. Štai tokiomis aplinkybėmis „nutiko“ K. Macijausko kelionė į atokią Rusijos gūdumą – mažą miestelį Šordiną (kirčiuotas pirmas skiemuo). Jis ten vyko ne tik uždarbiauti, bet ir romantikos bei nuotykių paieškoti, o kas iš to išėjo – skaitykite naujojoje knygoje.
 
Pasisekė laimingiesiems, po renginio įsigijusiems knygą iš paties autoriaus rankų ir su jo autografu. O kitus kviečiame neilgai trukus apsilankyti bibliotekos Suaugusiųjų abonemente: autorius padovanojo naujosios knygos 4 egzempliorius bibliotekai (ačiū!), tad tuoj galėsite skaityti.
 
Širdingai dėkojame taiklaus humoro ir išmintingų įžvalgų nestokojusiems svečiams, renginio organizatoriui (Garliavos kultūros centras), Kauno rajono meno mokykla jauniesiems gitaristams, sukūrusiems menišką ir šventišką renginio atmosferą.
Nedalyvavusius kviečiame bent virtualiai apsilankyti renginyje.