Pradinis Naujienos

Naujienos

Nauji leidiniai bibliotekoje

Nauji leidiniai bibliotekoje

2019 m. kovo mėnesį Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas papildytas naujais leidiniais.

Visas naujai gautų knygų sąrašas pateikiamas bibliotekos kompiuteriniame kataloge adresu: http://bit.ly/2lNwlJb, skyriuje „Nauji dokumentai“. Atlikdami leidinio paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge sužinosite, kuriame artimiausiame bibliotekos padalinyje galite pasiskolinti, užsisakyti ar rezervuoti leidinį.

Skaityti

Filmai apie rajono viešąsias bibliotekas, jų lankytojus ir paslaugas

ExlibrisČia rasite filmus apie rajono viešąsias bibliotekas, ju paslaugas ir lankytojus.

  

  

Skaityti

Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

2018 m. rugsėjo 25 d. pasirašius sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Europos socialinio fondo agentūros, Garliavos mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais - SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“.

ESFIVP-I-2

Projekto tikslas - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Skaityti

Knygnešių dienos išvakarėse...

Knygnešių dienos išvakarėse...

Rokų mokyklos darželio 3 – 4 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Gretos, Irinos, psichologės Agnės ir Rokų bibliotekos bibliotekininkės Irenos, dalyvavome knygnešių pagerbimo misijoje: aplankėme knygnešio, mūsų kraštiečio Petro Varkalos kapą, Panemunės kapinėse. Ant kuklaus kryžiaus praeivį prakalbina žodžiai:

Skaityti

Naujos erdvės Padauguvos bibliotekai

Naujos erdvės Padauguvos bibliotekai

Romėnų laikų filosofas, rašytojas Markas Tulijus Ciceronas yra pasakęs „Tam kas turi biblioteką ir sodą, daugiau nieko nereikia“. Šia svaria mintimi prasidėjo Padauguvos bibliotekos, įsikūrusios naujose patalpose, pristatymo šventė bendruomenei.

Skaityti

Rokų bibliotekoje tęsiaisi renginiai lietuvių kalbos dienoms paminėti

Rokų bibliotekoje tęsiaisi renginiai lietuvių kalbos dienoms paminėti

Vingri kalbos gaida...
Kalendoriaus lapelyje įrašyta ,,Tarptautinė gimtosios kalbos diena“. Tai tarsi raginimas rūpintis, globoti, puoselėti ir gerbti kalbas, nes kiekviena jų yra visos žmonijos dvasinis turtas.

Skaityti

Pavasario pradžia Užliedžių bibliotekoje

Pavasario pradžia Užliedžių bibliotekoje

Kovo 8 d. Užliedžių biblioteką aplankė didelis būrys Giraitės darželio „Išminčių“ grupės ugdytinių kartu su auklėtojomis. Jie vykdo projektą „Ir knyga mane augina“. Mažieji atvyko susipažinti su biblioteka. Nors grupėje jie taip pat turi daug knygelių, bet tiek, kiek išvydo bibliotekoje, dar nebuvo matę...

Skaityti

Knygnešio dienos minėjimas

Knygnešio dienos minėjimas

Kovo 16 d. Lietuvoje minima kaip Knygnešio diena. Šią dieną kasmet prisimename tuos, kurie išsaugojo lietuvišką žodį ir raštą, kurie aukojosi dėl savo gimtosios kalbos, nepaisydami pavojų į Lietuvą gabeno uždraustą lietuvišką spaudą. Knygnešiai – didūs žmonės, lietuviško žodžio sergėtojai ir šiandien, kai galime laisvai kalbėti gimtąja kalba, mes turime prisiminti tuos, kurie ją saugojo.

Skaityti

Zapyškio bibliotekoje renginys skirtas Knygnešio dienai

Zapyškio bibliotekoje renginys skirtas Knygnešio dienai

Kovo 16-oji Lietuvoje minima kaip Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Jau tapo tradicija šią mūsų šaliai svarbią datą minėti ir mūsų Zapyškio bibliotekoje.

Skaityti

Skaitymo skatinimo akcijos „Paslėpta knyga"- užbaigimo šventė Zapyškio bibliotekoje

Skaitymo skatinimo akcijos „Paslėpta knyga

Vasario 15 dienos 4 klasės moksleiviams, jauniesiems skaitytojams buvo paskelbta akcija „Paslėpta knyga" skirta skaitymo skatinimui. Šia akcija siekėme netradicine forma jauniesiems skaitytojams pristatyti naujas knygas, vaikus sudominti skaitymu. Tai buvo aklas pasimatymas su knyga, kuris be galo sužavėjo skaitytojus.

Skaityti