Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Gydytojo Prano Vaičiuškos vila

Kauno rajono sodybos ir vilos - Gydytojo Prano Vaičiuškos vila

 P. Vaičiuškos vilaRestauruota P. Vaiciuškos vila

KAčERGINĖ
J.Janonio g. 46

Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaiciuškos vilos restauravimas yra viena iš geriausių kultūros paveldo atgaivinimo istorijų Kauno rajone. Privatus asmuo medinį avarinės būklės pastatą prikėlė naujam gyvenimui. Kokia pastato būklė iki restauravimo, matyti iš Kultūros vertybių registre esančių nuotraukų. Naujose nuotraukose ─ neatpažįstamas vaizdas.
Griūvantį kultūros paveldo objektą padėjo prikelti Kačerginės bendruomenės, kuri inicijavo objekto įrašymą į Kultūros vertybių registrą, iniciatyva. Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaiciuškos vilai teisinė apsauga suteikta Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013 m. rugsėjo 23 d. aktu. Pranas Vaiciuška (1876-1939) – gydytojas, brigados generolas, visuomenininkas, Mintaujos gimnazijoje priklausęs slaptai lietuvių mokinių ,,Kūdikio" draugijai, ugdžiusiai nacionalinę savigarbą, platinusiai draudžiamą spaudą. 1896 m. kartu su A. Smetona ir kitais organizavo pasipriešinimą privalomam maldų skaitymui rusų kalba.
Kačerginė tarpukariu buvo tapusi unikaliu priemiesčio kurortu, kuriame namus pasistatė nemažai garsių to meto visuomenės bei politikos veikėjų. Lietuvos kariuomenės brigados generolo, gydytojo Prano Vaiciuškos vila Kačerginėje pradėta statyti 1935 m. Vėliau joje veikė pradinė mokykla. Gerokai sunykęs pastatas ilgą laiką priklausė Kauno rajono savivaldybei. 2014 m. pastatą įsigijo privatus asmuo.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2015 m. sausio 8 d. suderino vilos pastato tvarkomųjų statybos darbų – kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų projektą (projekto vadovas ─ Rimantas Giedraitis, tvarkybos darbų vadovė ─ nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė architektė Loreta Janušaitienė), kurio sprendiniuose numatyta pakeisti susidėvėjusias lentas, restauruoti esamą medinę apdailą, tonuoti fasado spalvą, artimą esamai pilkai, šiferio dangą pakeisti į čerpes. Pastato tūris ir išplanavimas nuo pat statybos pradžios išlikę autentiški, nekeisti.
Lietuvos kariuomenės brigados generolo, gydytojo Prano Vaiciuškos vilos tvarkybos darbai, atlikti privačiomis lėšomis, yra vienas iš reikšmingiausių gerosios praktikos pavyzdžių Kauno apskrityje, skatinančių prisidėti kitus kultūros paveldo objektų savininkus prie mūsų istorijos išsaugojimo. Vilos savininkai pagal surastą ikonografinę medžiagą šiuolaikinėmis priemonėmis atstatė visą buvusią pastato struktūrą, išsaugojo daug autentiškų elementų. Prano Vaiciuškos vila atstatyta pagal ano laikotarpio ženklus, paliekant medinių lentų originalų apkalą, autentiškus stogo elementus, čerpes (surastas senojo gamintojo pavadinimas), langų sudalinimą, verandą. Daugiausiai autentikos palikta ties bokšteliu. Taip pat atstatyti originalūs laiptai viduje su ažūrine grafika. 

Lit.: http://www.kpd.lt/prano-vaiciuskos-vila-prikelta-naujam-gyvenimui/

Nuotr.: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, http://www.kpd.lt/prano-vaiciuskos-vila-prikelta-naujam-gyvenimui