Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono sodybos ir vilos - Rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino namas

Kauno rajono sodybos ir vilos - Rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino namas

8 

466666 

KAČERGINĖ
V. Mykolaičio-Putino g. 34A.


„Putinas yra iškiliausias XX a. poetas, daugiau kaip per 50 lyrinės kūrybos metų jungęs ir derinęs įvairias poetines tradicijas ir tendencijas, išgyvenęs didelius gyvenimo lūžius, bet vientisas savo asmenybe ir pasaulėvaizdžiu“, – apibūdino poetą viena iš jo kūrybos tyrinėtojų, literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė.

Vincas Mykolaitis-Putinas – vienas žymiausių lietuvių rašytojų, poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas. (Daugiau: https://www.sondeckis.lt/wp-content/uploads/doc/VINCAS_MYKOLAITIS.pdf ). Aplenkdamas didžiuosius Lietuvos kurortus savo saulėlydžiui ir veržliai kūrybinei veiklai plėtoti pasirinko Kačerginės miestelį. Kačerginėje vasaroti pradėjo 1961 m., nuolat gyventi - 1962 m. Čia vertė „Poną Tadą“, planavo ir rašė atsiminimus, kūrė eilėraščius, tvarkė „Raštų“ leidimą. 1962 m. baigė „Mano mėnesių“ ciklą, parašė dvi poezijos knygas „Būties valanda“ (1963 m.) ir „Langas“ ( 1965). Rašė romano „Altorių šešėly“ 4-ąją dalį, bet nesuspėjo.
Šiuo metu V. Mykolaičio-Putino atminimą Kačerginėje mena išlikęs namas su memorialine lenta, prikabinta 1973 m. Lentoje įrašas: „Šiame name nuo 1961 m. gyveno ir 1967 m. birželio mėn. 7 d. mirė lietuvių literatūros klasikas, profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas“. Namas 1993 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Namo kiemelyje V.Mykolaičiui-Putinui atminti 1981 m. pastatytas paminklas. Autorius – skulptorius B. Zalensas. Prie paminklo gegužės mėnesiais vyksta tradiciniai „Vasaros nakties ramybės skaitiniai“. 2008 m. sukurtas skulptūrinis suolelių parkas „Gamta ir žmogus: in memoriam“. Projekto autoriai Ž. Bekerienė ir M. Gintilienė, skulptoriai – A. Teresius ir V. Vikšraitis. Čia rengiamos tradicinės „Poezijos žydėjimo“ šventės.
V. Mykolaičiui – Putinui 1970 m. pastatytas dokumentinis filmas „Vincas Mykolaitis-Putinas“. Režisierius – R. Šilinis. 1999 m. sukurtas vaizdo filmas apie jį „Einu“. Režisierius – M. Ivaškevičius. Išleista Jono Lankučio „Mykolaičio-Putino kūryba“ (1961, 1973, 1982, 1986 ), Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas parengė „Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai“ (1996 ); Donata Mitaitė parašė „Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną“; Dainora Eigminienė - „Vincas Mykolaitis-Putinas: gyvenimas ir kūryba“ (2001); Viktorija Daujotytė - Pakerienė – „Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija“ (2003 ), 2005 m. išleistas leidinys „Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus ir jo veikla Marijampolėje“, 2013 m. - Stasio Lipskio knyga „Išsivadavimas.

Daugiau apie jį

http://www.amzinaitavo.lt/naujienos/kunigo-poeto-v-m-putino-biografijoje-slaptos-vedybos/, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Mykolaitis-Putinas, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1336
https://www.vilniausmuziejai.lt/putinas/apie_Putina.php
https://modernizmasateiciai.lt/rasytojo-v-mykolaicio-putino-namas/

Lit.: http://kacergines.lt, https://aplinka.lt/kulturos-vertybiu-registras

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/