Kauno rajono paminklai - Partizanui Juozui Lukšai

   lukš000


lukš1


lukš2


ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Pabartupio km.

1951 m. rugsėjo 4 d., išduotas buvusio bendražygio partizano Jono Kukausko – Gardenio, kautynėse su MGB 2-N valdybos vadovaujama agentų smogikų grupe, Pabartupio kaime žuvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies politinio skyriaus viršininkas, LLKS atstovas užsieniui Juozas Lukša – Skirmantas, Skrajūnas, Daumantas (daugiau apie jį: http://partizanai.org/i-laisve-1962-28-65/1255-partizanu-vadas-juozas-luksa-daumantas ).
Tarybiniais laikais partizano Daumanto žūties vieta buvo apleista, apaugusi krūmokšniais. Žūties vietą žymėjo kuklus baltas metalinis kryžius ir paminklinis akmuo su įrašu: „JUOZAS LUKŠA DAUMANTAS, ŽUVĘS 1951-LX-4“.
1999 m., minint 48-ąsias Juozo Lukšos mirties metinės, vietoje balto metalinio kryžiaus atidengtas naujas granito paminklas su šviesiu tautiniu kryžiumi, ryškiai iš tolo matomu tamsioje pamiškėje. Autoriai skulptorius J. Šlivinskas ir architektas J. Mikėnas. Šio paminklo iniciatoriai- Juozo brolis Antanas, J. Lukšos vardo fondas, globojamas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus V. Vitkausko, ir Daumanto buvusi žmona Nijolė. Paminklą pašventino prelatas A. Svarinskas.
2001 m. paminklas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Prie Garliavos – Pažėrų kelio yra pastatyti atitinkami kelio ženklai, nurodantys paminklo vietą.

Daugiau:
https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/krastotyros-knygos/34-straipsniai/1917
http://www.partizanai.org/i-laisve-1999-130-167/3362-paminklas-daumantui
http://partizanai.org/i-laisve-1962-28-65/1255-partizanu-vadas-juozas-luksa-daumantas)

Lit.:
https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/partizano-juozo-luksos-daumanto-zuties-vieta/8242
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/