Pradinis Informacija Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Čia rasite visas viešosios bibliotekos viešai publikuojamas finansines ataskaitas ir kitus su jomis susijusius dokumentus.

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1157 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~949 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~592 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~459 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~343 KB.

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1136 KB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~916 KB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~571 KB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~448 KB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~305 KB.

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,56 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,43 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,31 MB.

2017 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,11 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,17 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,38 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,22 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,14 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,15 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,32 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,12 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,10 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,11 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,77 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,26 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,91 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,16 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,88 MB.

2016 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,32 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,0 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,1 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(1 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos(2 dalis). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,0 MB.

Atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,6 MB.

Praėjusio atskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Informacija apie įsipareigojimų dalį. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,3 MB.

Dokumentų pateikimo raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~10,5 MB.

2016 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

2016 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

2016 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,9 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

2015 m. metinės finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,2 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

2015 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

2015 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

2015 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

2014 m. 4-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,7 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,9 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,7 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,2 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,1 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,2 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,8 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

2014 m. 3-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formatas, dydis: ~1 MB.

2014 m. 2-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

2014 m. 1-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,6 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

2013 m. finansinės ataskaitos


Aiškinamasis raštas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,7 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,3 MB.

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Pinigų srautų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,9 MB.

Pinigų srautų ataskaita (priedas 2). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,8 MB.

Finansinės būklės ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,4 MB.

Veiklos rezultatų ataskaita. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,7 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir ju pokyčius (priedas 4). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~3 MB.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,5 MB.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~1,7 MB.

Atsargų vertės pasikeitimas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,5 MB.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,8 MB.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Finansavimo sumų likučiai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Finansavimo sumų likučiai (5 priedas). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (Pagrindinės veiklos sąnaudos). Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,3 MB.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,4 MB.

Išankstiniai apmokėjimai. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~0,2 MB.

Pagrindinės veiklos sąnaudos. Tai E-dokumentas, PDF formato, dydis: ~2,5 MB.