Pradinis Informacija

Bibliotekos registracijos pažymėjimas

Čia rasite bibliotekos registracijos pažymėjimą.

Skaityti

Veiklos ataskaitos

Čia rasite bibliotekos metines veiklos ataskaitas.

Skaityti

Planavimo dokumentai

Čia rasite bibliotekos strateginius planus.

Skaityti

Finansinių ir biudžetinių ataskaitų rinkiniai

Čia rasite visas viešosios bibliotekos viešai publikuojamas finansines ataskaitas ir kitus su jomis susijusius dokumentus.

Skaityti

Bibliotekos nuostatai

Čia rasite bibliotekos nuostatus.

Skaityti