Karališkasis žvalgas. Pabėgimas iš de Falė

John Flanagan
Karališkasis žvalgas. Pabėgimas iš de Falė

Žvalgas Vilis drauge su savo mokine Made leidosi į pavojingą misiją išvaduoti kaimyninės karalystės valdovo sūnų. Tačiau narsuoliams iškilo šiokių tokių keblumų: kažkas juos išdavė. Dabar Viliui ir Madei svarbiausia rasti būdą pasprukti iš akylai saugomo de Falė pilies bokšto.