ELVIS Kauno rajone

ELVIS Kauno rajone
Ar norėtumėte mūsų bibliotekoje greitai ir paprastai tapti nemokamos virtualios garsinių knygų bibliotekos ELVIS skaitytoju? Tai nesudėtinga, jei tik patiriate sunkumų skaitydami įprastą spausdintą tekstą.
 
Daugiau informacijos, kaip užsiregistruoti, suteiks bibliotekų darbuotojai. Nesidrovėkite paklausti. Biblioteka ELVIS – nemokamas garsinių knygų lobynas negalintiems skaityti įprastai.
 
ELVIS (Elektroninių Leidinių Valdymo Informacinė Sistema) – tai virtuali biblioteka, skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. ELVIS fonduose saugoma virš 15 tūkstančių populiarių įgarsintų knygų ir žurnalų, skaitmeninių knygų ir elektroninių Brailio leidinių, filmų su garsiniu vaizdavimu ir garso spektaklių. Tarp įgarsintų knygų rasite naujausias knygas lietuvių kalba, literatūrą vaikams, grožinius ir dalykinius leidinius, klasikinę ir modernią kūrybą, noveles, biografijas, poeziją bei įvairiausius kitus žanrus.
 
Virtualią biblioteką ELVIS sukūrė ir administruoja Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB). Kauno rajone jau 12 bibliotekų gali teikti ELVIS bibliotekos paslaugas:
 
▬ Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Garliavoje).
 
Kas gali naudotis ELVIS?
 
••• žmonės, kurių rega silpna dėl amžiaus, ligos ar negalios ir dėl to sudėtinga skaityti spaudinius (žurnalus, knygas)
••• vaikai, turintys mokymosi ar raidos sutrikimų, dėl kurių negali skaityti įprastai
••• vaikai ir suaugusieji, turintys skaitymo sutrikimą (disleksiją)
••• žmonės, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, sėdėti
••• žmonės, turintys intelekto negalią ar patiriantys suvokimo sunkumų
••• ir visi kiti, kurių galbūt nepaminėjome. Jei sunku skaityti įprastą spausdintą tekstą, ieškosime sprendimo!
 
Kaip manote, kurioje Kauno rajono bibliotekoje labiausiai reikėtų garsinių knygų paslaugos? Nuomonę išsakykite savo lankomos bibliotekos darbuotojui arba parašykite a.bartule@krsvbiblioteka.lt