Pradinis Nuorodos At. pr. informacijos šaltiniai

At. pr. informacijos šaltiniai

Paieška atvirosios prieigos tezių ir disertacijų talpyklose

ETD – Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) katalogas.

The DART-Europe E-theses Portal.

NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations.

ADT – Australiasian Digital Theses Program.

Diva – Academic Archive Online.

Atvirosios prieigos knygų paieška

OAPEN.

DOAB.

OpenEdition Books.

Paieška atvirosiose prieigos žurnaluose

DAJ – Directory of Open Access Journals.

BiomedCentral.

HighWire Press Free Online Full-text Articles.

PLoS.

Hindawi.

Co-Action Publishing.

Skaitmeninės kolekcijos

LNMMBRSPK – Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus Pergamentų kolekcija.

VUBSK – Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos.

LMAVBSK – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos skaitmeninės kolekcijos.

British Library Virtual Books.

Library of Cogress Digital Collections.

Teminiai interneto nuorodų katalogai

VUBAPIS – Vilniaus universiteto bibliotekos atvirosios prieigos išteklių sąrašas.

KTUBNIEŠB – Kauno technologijos universiteto bibliotekos nuorodos į elektroninius šaltinius internete.

Paieška Lietuvos virtualioje bibliotekoje

Lietuvos virtuali biblioteka – bendroji informacijos paieškos sistema visų Lietuvos akademinių bibliotekų ištekliuose.

Atvirieji švietimo ištekliai

Vaizdopamokos.lt

Interaktyvūs audiovizualiniai mokymosi objektai gimnazijoms

Vaizdo paskaitų sistema.

Europos inovatyvaus mokymo/si portalas.