Pradinis Naujienos Visa Lietuva mini 80-ąsias Gedulo ir vilties dienos metines

Visa Lietuva mini 80-ąsias Gedulo ir vilties dienos metines

Jau šeštą kartą prasidėjo atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Mes taip pat pridėjome prie atminties akcijos. Birželio 14 d. susirinkome, į biblioteką, laikydamiesi nurodymų susipažinome su trėmimo istorija, žiūrėjome video: “Tremties keliu“ skaitėme posmus, tylos minute prisiminėme negrįžusius ir Padauguvoje gyvenusius tremtinius. Taip pat bibliotekoje parengta paroda:"Kelias vedantis į nežinią" Kviečiu apsilankyti ir susipažinti.Tremtis pasmerkė niekuo nenusikaltusius, baudė tuos, kurie neįtiko režimui, buvo netinkamos tautybės ar profesijos. Mes visi turime kalbėti apie likimus, ištikusią Lietuvą tragediją ir saugoti istorinę atmintį.

Padauguvos bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Jarienė