Pradinis Naujienos Gedulo ir vilties diena paminėta Vilkijoje

Gedulo ir vilties diena paminėta Vilkijoje

Birželio 13-ąją minint 80-ąsias tremties pradžios metines Vilkijos Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje Šv. Mišias aukojo kun. Linas Šipavičius. Prie atminimo kryžiaus tremtiniams, Vilkijos miesto seniūnas Kazys Bačėnas uždegė žvakutės, priminė kokios buvo baisios nekaltų žmonių tremtys ir pakvietė tylos minute pagerbti mirusius tremtinius. Skambėjo posmai, skaitomi Lino Ivanausko. Iš Vilkijos krašto išvežtų žmonių skaičių priminė Vilkijos miesto bibliotekos bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė, tremtiniams atminti dainas atliko kraštietė Ramunė Sarapinienė.

Minėjimo pabaigoje dalyviams padovanojome Vilkijos gimnazijos mokinių ir mokytojos Remigijos Jocienės sukurtus atvirukus "Gyvybės medis".

Vilkijos padalinio vyr. bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė