Pradinis Naujienos In Memoriam Olegui Karavajevui 1946-2021

In Memoriam Olegui Karavajevui 1946-2021

Pačią pirmąją Naujųjų metų valandą po sunkios ligos į amžinybę tyliai išėjo garliavietis dailininkas Olegas Karavajevas. Gedime visi: sūnus, seserys, draugai, mokiniai, kolegos.

Olegas Karavajevas gimė 1946 m. Lenkijoje, Švidnicoje. Vėliau su tėvais gyveno Baltarusijoje, o po tarnybos sovietų kariuomenėje likimas atvedė į Lietuvą. Čia sukūrė šeimą, čia gimė du sūnūs, čia mokėsi elektriko amato ir dirbo. Bet gyvenimas sudavė negailestingą smūgį - 1985 m. palaidojo jaunėlį sūnų ir atrodė, kad atsitiesti jėgų jau nebebus. Kaimynas matydamas nepaguodžiamą draugą pasiūlė Olegui eiti mokytis piešti į A. Martinaičio dailės mokyklą. Pradėti piešti žmogui, kuris niekada nelaikė profesionaliai pieštuko rankose, buvo drąsu, bet tai kartu buvo Olego kelio į dailę pradžia. Olegas sėkmingai baigė dailės mokyklą, pradėjo lankyti Kauno „Vaivorykštės“ dailės studiją. Jo mokytoju tapo šviesaus atminimo dailininkas E. Survila. Olegas mokėsi, kantriai dirbo, ieškojo, tvirtėjo, augo kaip dailininkas. Prasidėjus atgimimui ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jis aktyviai ir drąsiai dalyvavo besikeičiančio gyvenimo įvykiuose. 1993 m. Olegas Karavajevas pradėjo dirbti mokytoju Garliavos J. Lukšos gimnazijoje, vėliau Jonučių vidurinėje ir Mastaičių pagrindinėje mokyklose. Aktyviai dalyvavo Lietuvos partizanų istorijos pažinimo ekspedicijose, Juozo Lukšos vardo įamžinimo Garliavoje veikloje, mokyklų muziejų kūrime. Tapo Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų aktyviu nariu. Olegas daug keliavo, domėjosi Europos kultūros paveldu, Lietuvos dailės istorija. Daug piešė, dalyvavo pleneruose, pradėjo organizuoti personalines parodas. Buvo vertinamas kolegų dailininkų, o ir pats jų draugystę mokėjo branginti. 2000 m. Olego Karavajevo ir jo bendraminčių iniciatyva prie Kauno r. viešosios bibliotekos pradėjo veikti Dailės studija, kuriai neatlygintinais pagrindais 20 metų vadovavo Olegas. Prasidėjusi nuo mažos grupės žmonių, kurie, anot paties Olego, nori papiešti ir pakalbėti apie meną, studija per 20 metų vadovaujama Mokytojo išaugo į bendruomenę, kurią žino ir vertina dailininkai profesionalai, kurios ne vienas narys pasuko profesionalaus menininko keliu.

Olego Karavajevo kuklus, kantrus, bet labai prasmingas gyvenimas garsino Garliavą ir Kauno rajoną šalyje ir užsienyje, gražino pačią Garliavą, ugdė miestelėnų meninį lygį, rodė pavyzdį daugeliui iš mūsų, kaip nepasimesti šiame skubos ir dažnai netikrų vertybių pasaulyje. Olegas Karavajevas yra apdovanotas Kauno r. Garbės ženklu, 2007 m. nominuotas Metų Garliaviečiu meno srityje, apdovanotas KASP medaliu už nepriekaištingą tarnybą.

Atsisveikinimo akimirką džiaukimės tuo, kad turėjome galimybę Olegą Karavajevą pažinti, iš jo mokytis, patirti jo palaikymą ar padrąsinimą, kai mums to reikėjo, ar tiesiog praleisti su juo ne vieną akimirką maloniai besišnekučiuojant ar piešiant.

Šv. mišios už velionį bus aukojamos sausio 6 d. 8 val. ryte Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje.

Jos bus transliuojamos internetu tiesiogiai per bažnyčios internetinį puslapį. Atsisveikinti bus galima Jonučių laidojimo namuose (J. Šimkaus g. 22 ) sausio 6 d. nuo 9 iki 10 val. Urna išnešama 10 val. į amžinojo poilsio vietą Jonučių kapinėse.

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė