Pradinis Naujienos Renginys Viešojoje bibliotekoje VIETOVARDŽIŲ metams paminėti

Renginys Viešojoje bibliotekoje VIETOVARDŽIŲ metams paminėti

Renginys Viešojoje bibliotekoje VIETOVARDŽIŲ metams paminėti
Renginys Viešojoje bibliotekoje VIETOVARDŽIŲ metams paminėti

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, vykdant projekto „Kauno krašto vietovardžiai – istorija ir dabartis“ veiklas, lapkričio 19 d. vyko renginys, skirtas Vietovardžių metams paminėti. Vilniaus universiteto docentė, mokslų daktarė Filomena Kavoliūtė kultūros darbuotojams, universiteto TAU lankytojams ir kitiems bendruomenės nariams pristatė savo 2019 metais išleistą knygą „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“.

Renginio dalyviai, ypač vyresniosios kartos atstovai, su didžiuliu susidomėjimu klausėsi pasakojimo apie 20 metų trukusį vienkiemių ir kaimų naikinimą. Lektorė pristatė įvairius dokumentus, leidžiančius sunaikinti, išbraukti vietovę iš registro; vienkiemių naikinimą skaudžiai išgyvenusių žmonių atsiminimus; nuotraukas bei sunaikintų, sunykusių ir iš valstybinių apskaitinių duomenų išbrauktų kaimų ir viensėdžių sąvadą. F. Kavoliūtė ragino domėtis ir žinoti, kaip vadinosi vietovė, kur gimė, augo jo tėvai, seneliai, aiškintis, kas iš buvusių pavadinimų išliko, kas jau nebeminima, ir visa tai papasakoti savo vaikams, anūkams. Tada tautos atmintis bus gyva. Kauno rajono muziejininkės Rita Pudževelienė ir Dorotėja Uždavinytė pristatė parodą “Išnykę Kauno rajono kaimai J. Buračo ir S. Sčesnulevičiaus darbuose“, parengtą pagal Kauno rajono muziejaus projektą “Išnykę Kauno rajono kaimai J. Buračo ir S. Sčesnulevičiaus darbuose“.
Pristatyti vertingi darbai, papasakotos istorijos dar kartą priminė, jog benykstantys, pamiršti ar visai išbraukti vietovardžiai turi neįkainuojamą istorinę, kultūrinę ir kitą svarbią informaciją, saugotiną kaip Lietuvos kultūros palikimo dalį. Bendruomenės nariams tai suteikė galimybę ne tik pažinti, prisiminti, vertinti savo tautos kultūrinį – istorinį palikimą, bet ir save suvokti, kaip atsakingą pilietį už tautos kultūrinį identitetą, etninės kultūros puoselėjimą, skleidimą ir išsaugojimą.

Vyr. bibliotekininkė V. Tamašauskienė