Pradinis Naujienos Kompetencijų gerinimas tarptautiniuose mokymuose

Kompetencijų gerinimas tarptautiniuose mokymuose

Praktiniai programavimo mokymai
Praktiniai programavimo mokymai

Birželio 4-6 dienomis vyko tarptautinio projekto „Capitalisation of good practices in digital inclusion and mediation in lifelong career guidance“ mokymai Briuselyje. Šiuose mokymuose dalyvavo ir Kauno raj. sav. viešosios bibliotekos darbuotoja Justė Markevičiūtė, laimėjusi asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ skelbtą konkursą.

Mokymų metu dalyviai iš 8 skirtingų ES šalių buvo supažindinti su galimybėmis, kaip mokinti asmenis prisitaikyti darbo rinkoje įgyjant arba gerinant jau turimas informacinių technologijų kompetencijas. Atstovai iš Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Belgijos pristatė savo pranešimus apie jų šalyse įgyvendinamus projektus, kurių tikslas išmokinti gyventojus efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Po pranešimų sekė praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai išbandė programavimo edukacinį žaidimą, istorijos kūrimą grupėse, bei atliko kompetencijų ir praktikos analizę.
Projektas finansuojamas Erasmus + programos bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi programos. Projektas įgyvendinamas Vokietijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje ir Rumunijoje.
Primename, kad Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurio tikslas padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.
Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.
Projektas yra itin plačios apimties – į jį buvo pakviesta per 1 000 gyvenamosios vietos bendruomenių, bus suorganizuota iki 10 tūkst. konsultavimo ir mokymo renginių, kurie vyks 1200 viešųjų interneto prieigos taškų bibliotekose. Šiuose renginiuose dalyvaus apie 100 tūkst. žmonių.
Projektas truks trejus metus. Kad būtų užtikrintas pradėtų veiklų tęstinumas, planuojama, kad parengti skaitmeniniai lyderiai bei e. skautai galės toliau savarankiškai konsultuoti bendruomenės narius. Toks sprendimas priimtas vertinant ankstesnių metų patirtį, kai pasibaigus mokymams nemaža dalis projekto dalyvių „atkrisdavo“ ir neišnaudodavo įgytų įgūdžių. Šiuo atveju projekto dalyviai galės nuolat kreiptis pagalbos ir sulaukti konsultacijų.
Stiprinti projektuose dalyvaujančių bendruomenių ir atskirų asmenų suinteresuotumą tęsti pradėtą veiklą padės įvairūs bendruomenėms skirti renginiai bei visoje ES vykstančios skaitmeninius įgūdžius skatinančios nacionalinės akcijos, pavyzdžiui, „Interneto savaitė“, „Saugesnio interneto savaitė“, „Senjorų dienos internete“.
Dar viena renginių grupė bus skiriama jaunimui. Įgyvendinant projektą bus organizuojami kūrybiniai IRT konkursai, kūrybinės dirbtuvės („hakatonai“) bei kiti renginiai jaunimui. Jie skatins moksleivius išsamiau domėtis informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdys kūrybiškumą bei saviraišką; o taip pat skatina savanorystę – kviečia tapti projekto e. skautais ir prisidėti prie vietos bendruomenės narių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo viešuosiuose interneto prieigos taškuose. Skaičiuojama, kad visose apskrityse šiuose renginiuose dalyvaus apie 10 tūkst. jaunuolių.
Daugiau informacijos: www.prisijungusi.lt, www.facebook.com/krsvb, www.epilietis.eu.

Kauno raj. sav. viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Justė Markevičiūtė