Pradinis Naujienos Kauno rajono bibliotekininkai kuria patrauklias ir šiuolaikiškas bibliotekas

Kauno rajono bibliotekininkai kuria patrauklias ir šiuolaikiškas bibliotekas

Kauno rajono bibliotekininkai kuria patrauklias ir šiuolaikiškas bibliotekas
Kauno rajono bibliotekininkai kuria patrauklias ir šiuolaikiškas bibliotekas

Šiandien dirbančiam bibliotekoje yra plačios galimybės realizuoti ne tik vartotojų poreikius, bet ir savo asmeninius norus, nes tai profesija, kurią daugelis rinkosi mėgdami knygą, bendravimą, kūrybą. Darbuotojo dėka formuojamas ir keičiamas bibliotekos veidas, įgyvendinami projektai, bendruomenė įtraukiama į įvairias akcijas ir konkursus, skatinamas kultūrinis ir informacinis tobulėjimas.

Pasidalinti patirtimi ir iš arti pamatyti kaip sekasi daugelio mūsų rajono bibliotekų darbuotojams, buvo surengtas išvažiuojamasis seminaras „Kauno rajono viešųjų bibliotekų patirties sklaida ir aktualijos“, kuriame dalyvavo Viešosios bibliotekos ir padalinių bibliotekų darbuotojai. Tai vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su bibliotekose įgyvendinamomis naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas. Kolegos aplankė Batniavos, Vilkijos m. Padauguvos, Ringaudų, Kačerginės, Zapyškio, Ežerėlio bibliotekas.
Įdomu buvo iš D. Mejarienės išgirsti apie Batniavos bibliotekos ir mokyklos - daugiafunkcinio centro bendradarbiavimo veiklas, Arbatos klubo suėjimus , jaunimą suburiančius protmūšius, vyresniųjų kompiuterinio raštingumo mokymus, besikeičiančias kraštiečių parodas ir nuolat vaikų klegesiu prisipildančią biblioteką.
Vilkijos m. bibliotekos darbuotojos J.Bačėnienė ir Z.Ruzgienė ne tik pristatė gražias bibliotekos patalpas, bet ir pasidžiaugė bendradarbiavimu su Vilkijos neįgaliųjų sąjunga, įdomiais susitikimais su menininkais, rašytojais, rengiamomis unikaliomis parodomis - lėlių „Provansas ,“ iš aktorių gyvenimo „ Kėdės laukia žiūrovų“, artėjančia piešimo ant asfalto švente, kuri sukviečia ne tik Vilkijos, bet ir aplinkinių kaimų vaikus ir patirtį, mokant kompiuterinio raštingumo miesto ir apylinkės gyventojus.
Vilkijos mietas paliko didelį įspūdį ne tik iš apžvalgos bokštelio atsivėrusiu Nemuno slėnio vaizdu, bet ir A. ir J. Juškų muziejaus unikalumu, bei išgirstu A. Sniečkaus pasakojimu apie tautosakininką A.Jušką, kurio 200 metų jubiliejų minime.
Vilkijos apyl. seniūnijoje aplankėme naujose patalpose įsikūrusią Padauguvos biblioteką. Vyr. bibliotekininkė R. Jarienė daugelį metų buria bendruomenę įvairioms veikloms, o dabar lankytojų dar padaugėjo. Suburtas klubas „Viskas viename“ reiškia, kad jo dalyviai patys siūlo užsiėmimų temas. Vaikų klubas „Šypsenėlė“ aktyvus inscenizacijų, knygų skaitymo akcijų, konkursų dalyvis. Ne vien bibliotekoje aptarnaujami skaitytojai. Apie 40 jų laukia knygų namuose.
Ringaudų biblioteką žino ir mažas, ir jaunuolis, ir pagyvenęs, nes įsikūrusi daugiafunkciniame centre, kuris apjungia biblioteką, lopšelį-darželį, pradinę mokyklą, laisvalaikio salę. Šios įstaigos buria didžiąją dalį bendruomenės. Tai puikūs partneriai bendradarbiavimui ir bibliotekos įvairiapusei veiklai. Šiais metais Ringaudų vyr. bibliotekininkė V.Mitkuvienė už inovatyvias veiklas buvo pristatyta LRKM skelbiamam 2018 Metų bibliotekininko vardo konkursui. Nors nominacija ir nebuvo skirta, tačiau rajono bibliotekų tarpe, Ringaudų biblioteka yra kaip gerosios praktikos pavyzdys, dirbanti su naujomis technologijomis, aktyvi skaitymo akcijų, įdomių susitikimų organizatorė, profesionaliai ugdanti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, telkianti bendruomenę ne tik į biblioteką, bet ir kitose erdvėse. Tai viena geriausiai savo veiklas viešinanti biblioteka.
Kačerginės biblioteka nesužavėjo naujomis patalpomis, tačiau jaukumas sklido iš neseniai vyr. bibliotekininkės E. Birgiolienės „Mamos dienai“ organizuotų renginių, parodų. Nuo sienų žvelgiantys literatūros klasikų V.Mykolaičio Putino, J. Biliūno portretai priminė, kad lankomės literatūrinėje Kačerginėje. Čia prigiję ir ne vienus metus veikiantys TAU universitetas, moterų klubas „Kačerginės menų studija“, mokomasi anglų kalbos, rengiamos tautodailės, fotografijų, keramikos parodos. Suburta Kačerginės bendruomenės komanda aktyviai dalyvauja viešosios bibliotekos kultūriniuose projektuose. Bibliotekoje kuriamos sąlygos, kad vaikai ir suaugusieji išmoktų bendrauti, ieškoti, kurti, pažinti pasaulį ir... mokytis visą gyvenimą.
Zapyškio biblioteka apsijungusi su pagrindinės mokyklos biblioteka. Vyr. bibliotekininkė E.Čirkova džiaugiasi turiningu bendradarbiavimu ir kartu su bibliotekininke A. Drumeliene įgyvendintais darbais. Šiai bibliotekai pirmajai rajone iš Nacionalinės bibliotekos vykdomo projekto “Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešojo interneto prieigos infrastruktūroje“ atnaujinta kompiuterinė įranga.
Biblioteka aktyviai organizuoja edukacinę-kultūrinę-švietėjišką veiklą, akcentuoja kultūros paveldo reikšmę, dalyvauja rajono Aitvarų šventėje. Čia stipri Lego robotikos komanda, nes turi savanorį – rėmėją, kuris lydi į regionines ir tarpbibliotekines „ROBOLYGA“ varžybas. Nenuobodžios vaikų vasaros atostogos bibliotekoje su skaitymais ir žaidimais bibliotekos kiemelyje kartu įtraukiant ir šeimos narius, įdomi „Paslėptos knygos“ skaitymo idėja.
Ežerėlio bibliotekoje vyr. bibliotekininkė R.Mickevičienė pasakojo apie bendradarbiavimą su mokykla, vaikų darželiu, seniūnija, apie suburtus vaikų skaitytojų būrelį „Smalsiukai“ ir suaugusiųjų klubą „Bendraminčiai“, rengiamas skaitymo iniciatyvas, Kalėdinę akciją Ežerėlio slaugos namuose „Gerumas šildo“. Naujų technologijų pagalba tobulinami vaikų IT gebėjimai, kurie Lego robotų programavimo ir valdymo tarpbibliotekinėse varžybose bei konkurse „Šimtmečio pilys“ su „Minecraft“ programa užima prizines vietas. Ežerėlio biblioteka aktyvi projekto „Prisijungusi Lietuva“ dalyvė ir skaitmeninio raštingumo skatintoja bendruomenėje.
Viešosios bibliotekos direktorė I.Stančiauskienė apibendrindama seminarą džiaugėsi įdomia ir išradinga bibliotekų darbuotojų veikla, padėkos raštą įteikė Ringaudų vyr. bibliotekininkei V. Mitkuvienei, o Bibliotekininkų draugija nuo viso kolektyvo pasveikino jubiliatę V. Raginskienę, Ilgakiemio vyr. bibliotekininkę.

Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė