Pradinis Naujienos Raganaitės viešnagė Babtų lopšelyje – darželyje

Raganaitės viešnagė Babtų lopšelyje – darželyje

Raganaitės viešnagė Babtų lopšelyje – darželyje
Raganaitės viešnagė Babtų lopšelyje – darželyje

„Pumputi, pažemuti, nuskrei, nuskrei, pašmikšt, pašmikšt tik neužmik“ (lietuvių liaudies žaidimas).
Su pavasariniu paukštelių čiulbesiu, saulutės spinduliais į Babtų lopšelį darželį lietuvių kalbos dienas paminėti kovo 8–tąją atskrido, atplasnojo Raganaitė, kurios ilgas gamtinis vardas: Gelmė, Ežeruona, Pelkytė.

Jai 101 metai, ji prigimimo nuo mažučio, jau dabar pradėjusio pelkėti Raganų ežero, kuris yra 4 km nuo Babtų į pietus kairiajame Nevėžio slėnyje. Atskridusi ant šluotos, kuri beskrendant jai pražydo, su vaikais sekė pasaką apie raganaitę, minė mįsles, patarles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo daineles. ‘‘Laba dieną“ - sakė raganaitė, ir atsakius vaikams, ji pabrėžė: „Ir taip kasdieną“. Tautosaka – gyvasis mūsų kalbos lobynas. Ji pilna išraiškingų, vaizdingų lietuvių kalbos žodžių, liaudyje iki dabar naudojamų skaičiuočių, garsų pamėgdžiojimų, greitakalbių. Lietuvių kalbos žodyne jų kelios dešimtys. O kur dar mįslės, patarlės, pasakos, pasakėčios, sakmės. „Dumia kaip ožio ragan?“ Kas? R A G A N A T Ė! – atsako vaikai. Vaikai balsu „dūmė, tarškėjo, barškėjo, dainavo“: „Du bernai ožį pjovė, ožį pjovė, bus du skvernai ir rankovė ir rankovė...“ Raganaitė ištraukė „Šiurpujį maišelį‘‘, į kurį vaikai turėjo įkišti rankelę ir atspėti, kas ten yra. Atspėjus, kas maišelyje yra, reikėdavo sukurti žodinį apibūdinimą tam daiktui, kurį ištraukė, pvz.: ištraukus vorą, dainavome dainelę apie didelį ir storą vorą. Ne be reikalo yra sakoma, ką darai, daryk gerai. O jeigu tai daroma su meile, dar geriau. Mylėkime ir gerbkime savo seną, labai turtingą žodžių gausumu kalbą-kalbėjo raganaitė. Pabaigoje ji įteikė mažutę raganaitę ant kelmiuko sėdinčią, o pati džiaugėsi vaikų šypsenomis, vaikų aktyvumu ir pavasario gėlėmis ir padėka, kurią įteikė Babtų lopšelio – darželio laikinai einanti direktorės pareigas auklėtoja Rasa Penkinienė.
„Aukime didžiuliai ir stiprūs , kaip jūsų Dieduliai!“

Vyr. bibliotekininkė D.Barkauskienė