Pradinis Naujienos Parodos „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ pristatymas Zapyškio bendruomenei

Parodos „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ pristatymas Zapyškio bendruomenei

Parodos „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ pristatymas Zapyškio bendruomenei
Parodos „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ pristatymas Zapyškio bendruomenei

Š. m. vasario mėn. Zapyškio bendruomenei pristatyta mobili paroda „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“. Parodos tikslas - suaktyvinti Kauno rajono visuomenės, ypač moksleivių ir jaunimo, pilietiškumą bei domėjimąsi savo šalies ir krašto istorija.

Parodoje pristatomos Kauno rajono iškilios,  kūrusius ir išsaugojusius Lietuvos valstybingumą ateinančioms kartoms asmenybės – gamtos, menų, istorijos, literatūros mokslų bei politikos pirmeiviai: R. Šliūpas, K. Aglinskas, V. Andziulis, B. Buračas, P. Dovydaitis, J. Gabrįs – Paršaitis, M. Gustaitis, J. Naujalis, T. Ivanauskas ir Juozas Lukša – Daumantas. 

Zapyškio jungtinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė Elvina Čirkova