Pradinis Naujienos Kviečiame moksleivius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Šimtmečio dovana Lietuvai“

Kviečiame moksleivius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Šimtmečio dovana Lietuvai“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama Kauno rajono savivaldybės dalinai finansuojamą projektą „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą", kviečia moksleivius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Šimtmečio dovana Lietuvai", skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Konkursinių darbų laukiame iki 2018 m. gruodžio 15 d. Pridedame konkurso nuostatus ir tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo!

Konkurso nuostatai skelbiami Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ ir socialinio tinklo Facebook paskyrose - Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų centras. Dėl papildomos informacijos kreiptis: konkurso koordinatorius Regina Tarankevičienė tel. (8 37) 551794 arba el. p. r. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .

Konkurso organizatoriai – Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ,,ŠIMTMEČIO DOVANA LIETUVAI" NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moksleivių kūrybinių darbų konkurso (toliau - Konkursas) „Šimtmečio dovana Lietuvai" nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, rengėjus, konkurso organizavimo taisykles, darbų konkursui pateikimo, dalyvių vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.

3. Konkursą inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

4. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ ir socialiniame tinkle Facebook - Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų centras.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Konkurso tikslas - populiarinti Kauno rajono istoriją Garliavos mieste ir Garliavos mokyklose besimokančių moksleivių grupėse, atskleidžiant Kauno rajono unikalumą per savo krašto iškilias asmenybes, prisidėjusias prie valstybės kūrimo ir išsaugojimo, turinį perteikiant meniniuose ir tekstiniuose kūrybiniuose darbuose.

6. Konkurso uždaviniai:

6.1. skatinti moksleivius domėtis Kauno rajono istorija, pažįstant išskirtines savo krašto asmenybes;

6.2. stiprinti moksleivių pilietiškumą ir meilę savo kraštui;

6.3. puoselėti meninio žodžio suvokimą;

6.4. ugdyti moksleivių gebėjimą kurti ir interpreuoti.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Konkursą Kauno rajono Garliavos miesto moksleiviams organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

8. Konkursas vyksta nuo 2018 m. lapkričio 5 d. iki gruodžio 15 d.

9. Konkurso dalyviai: bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ugdymo įstaigų, Garliavos miesto ir Garliavos mokyklose besimokantys 5-12 klasių moksleiviai.

10. Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes, į kurias bus atsižvelgiama vertinant konkurso dalyvių pateiktus kūrybinius darbus:

10.1. I grupė – 5-7 klasių moksleiviai;

10.2. II grupė – 8-10 klasių moksleiviai;

10.3. III grupė – 11-12 klasių moksleiviai;

11. Konkursas vykdomas 2 etapais:

11.1. konkurso darbų rengimas ir pateikimas;

11.2. konkurso darbų atranka parodai, parodinių darbų vertinimas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas.

12. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:

12.1. Konkurso objektas – kūrybinis darbas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir atskleidžiantis išskirtinės Kauno rajono iškilios asmenybės indėlį, kuriant ir išsaugojant Lietuvos valstybingumą.

12.2. Konkurso dalyviai gali pateikti Konkurso tema dviejų kategorijų kūrybinius darbus:

- meniniai kūrybiniai darbai – t.y. piešiniai, tapybos, grafikos, koliažo ir mišria technika atlikti kūrybiniai darbai, naudojant įvairias medžiagas. Darbų formatai: A2 – (59,4 x 42 cm), A3 – (42 x 29,7 cm).

 tekstiniai kūrybiniai darbai – t.y. literatūros (poezijos, prozos, rašinio, esė, publicistikos ir kt.) rašto darbas. Tekstinio kūrybinio darbo apimtis - iki 1 puslapio - t.y. ne daugiau nei 1800 spaudos ženklų.

12.3. Konkurse gali dalyvauti pavieniai moksleiviai ir atskiros ne didesnės nei trijų asmenų grupės. Reikalingą pagalbą gali suteikti mokytojai ir bibliotekininkai.

13. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu adresu: Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 21, LT - 53265, Garliava, nurodydami: konkursui „Šimtmečio dovana Lietuvai" arba pristato į Viešosios bibliotekos Vaikų centrą darbo dienomis nuo 10-18 val. ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 15 d. Prie kūrybinio darbo turi būti pridėtas trumpas aprašas, kuriame nurodomas: 1). darbo autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas); 2). mokymosi institucija; 3) papildoma informacija: darbo pavadinimas, trumpas (2-3 sakinių) aprašymas, pristatantis Jūsų kūrybinį darbą. Jei kūrybinių darbų konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne didesnė nei 3-jų asmenų), kiekvienas moksleivis atskirai pateikia savo kontaktinius duomenis ir kitą papildomą informaciją. Dėl papildomos informacijos kreiptis: konkurso koordinatorė Regina Vasauskaitė tel. (8 37) 551794 arba el. p. r. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

IV. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

14. Kūrybiniai darbai, neatitinkantys 8 - 13 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinami nebus.

15. Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sudaryta vertinimo komisija (toliau - Vertinimo komisija).

16. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

17. Pagrindiniai kūrybinių vertinimo kriterijai:

- išradingumas, meniškumas ir originalumas;

- konkurso temos atitikimas ir pateikimas;

- atlikimo priemonės ir kokybė.

18. Neatitinkantys formato ir nekokybiški (suplėšyti, sulamdyti, susukti į ritinį) kūrybiniai darbai nebus vertinami.

19. Vertinimo komisija, vertindama kūrybinius darbus, pagal grupes ir kūrybinio darbo kategoriją skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Mokinių kūrybinių darbų konkurso „šimtmečio dovana Lietuvai" nugalėtojai apdovanojami diplomais ir vertingais prizais.

20. Visiems Konkurso prizinių vietų nugalėtojams bus įteikti padėkos raštai. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.

21. Visi kūrybinių darbų autoriai gruodžio 19 d. bus pakviesti į baigiamąjį renginį Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kurio metu bus pristatyta moksleivių kūrybinių darbų paroda ir paskelbti bei apdovanoti Konkurso laureatai. Konkurso laureatai bus paskelbti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Konkurso organizatorius turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo ir kompensacijų).