Pradinis Naujienos Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

Viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

2018 m. rugsėjo 25 d. pasirašius sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Europos socialinio fondo agentūros, Garliavos mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais - SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“.

Projekto tikslas - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Projekto tikslinė grupė - Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio - Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus „Garliavos vaikų dienos centrą“ lankančius vaikus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama suteikti paslaugas 50 projekto dalyvių, įtraukiant Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus ir paauglius. Projekte suplanuotomis veiklomis užtikrinsime šių vaikų ir paauglių kokybišką užimtumą, sudarydami sąlygas neformalaus ugdymo užsiėmimuose Viešojoje bibliotekoje dalyvauti pajamų neturinčių ar mažesnes pajamas gaunančių asmenų vaikams. Plėtojant esamas ir sukuriant naujas bibliotekoje teikiamas sociokultūrines paslaugas: organizuodami meninius - kūrybinius dailės terapijos, edukacinius užsiėmimus su naujomis informacinėmis technologijomis, judriųjų žaidimų ir populiariosios literatūros skaitymus, prisidėsime prie socialinės rizikos šeimų vaikų, paauglių užimtumo, priežiūros gerinimo, suteiksime galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime saugioje aplinkoje.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 12 mėnesių.

Projekto biudžetas - 7698,35 Eur.

Viena iš projekto veiklų vasaros stovykla vaikams ir paaugliams "Atostogas bibliotekoje praleisk turiningai!". Vasaros stovykla vyks net 24 d. nuo š.m. birželio 25 d. iki rugpjūčio 9 d. Vaikų ir paauglių laukia įdomūs užsiėmimai ir edukacijos:

Vasara su knyga;
Stalo žaidimai;
Filmų peržiūros;
Viktorinos;
Kūrybinės dirbtuvės (karpiniai, grafikos menas, interaktyvūs meniniai žaidimai, meninė terapija, komiksų kūrimas);
Interaktyvios pramogos (virtualios realybės akiniai, žaidimai su Xbox, LEGO robotai, konstruktoriai, 3D pieštukas);
Judrieji žaidimai (žaidimas "Kvadratas", petankė, stalo futbolas, įvairios estafetės).

Visos edukacijos – NEMOKAMOS.