Pradinis Naujienos Straipsniai Žemkauskas Petras

Žemkauskas Petras

Krokodilo asaros 

Krokodilo ašaros : satyra ir humoras / Petras Žemkauskas. – Kaunas : Kalendorius, 1998.

 1462875259 3bok

Knygoje -  nūdienos aktualijas atspindinčios apysakos. Autorius jautriai, pasitelkęs psichologiją, turėdamas didelę įžvalgos dovaną ir žurnalisto darbo patirtį, nagrinėja žmonių tarpusavio santykius, poelgių priežastis, pasekmes, subtiliai atskleidžia atpildo už nusikaltimus neišvengiamumą, akcentuoja gėrio, meilės, savitarpio pagarbos, teisingumo svarbą ir gyvenimo prasmę.Išleista 2011 m.

Juodasis sasiuvinis 1-2 tomai

Rašytojo Petro Žemkausko dilogijos „Juodasis sąsiuvinis“ veikėjai siekia kuklių, tačiau kiekvienam žmogui labai svarbių tikslų - įveikti blogį. Nematomas žmogus pastebi aplinkoje daug daugiau nei tada, kai yra stebimas pašaliečių.
Kiekviename romano skyrelyje aptinkame įspūdingų psichologinių įžvalgų, išradingų detektyvinių elementų, kurie išlaiko skaitytojo dėmesį nuo kūrinio pradžios iki pabaigos. Išleista 2012 m.

97860942013944 z1

Pasakoje pabrėžiama darbo reikšmė žmogaus gyvenime, smerkiamas dykaduoniavimas. Išleista 2011 m. 

1462880316 ers

Tai dvidešimtoji poeto ir prozininko, žurnalisto Petro Žemkausko knyga, kurios išleidimas sutampa su autoriaus 85 metų sukaktimi. Greta naujausių humoristinių ir satyros kūrinių rinktinėje yra ir anksčiau skelbtų.
Knygoje Lietuvos gyvenimo reiškinių skalė labai plati, apima net pusę šimtmečio - taip susidaro įspūdis, lyg tai būtų probėgomis praplaukusi ekskursija per ne vienos kartos žmonių gyvenimus. Išleista 2013 m. 

1462882893 7

Žurnalistas, poetas ir prozininkas Petras Žemkauskas naujoje apysakų knygoje „Jogundės mįslė“ toliau gilinasi į savo pamėgto psichologinio-detektyvinio romano žanro subtilybes. To paties pavadinimo apysakoje tęsiamas žurnalistų sąjungos premijuotas romanas „Neprasilenk su laime“. Čia skaitytojai vėl turės galimybę pažvelgti į jau pažįstamo veikėjo žurnalisto Ramūno Digrio darbo užkulisius, aiškinantis įvairiausių nusikaltimų bylas. Skyriuje „Laiškas iš anapus“ romano herojus prisimena savo ankstyvąją jaunystę, subtiliai atskleisdamas sovietinės Lietuvos žaizdas paprasto žmogaus akimis, kuomet įkyriai skelbta klasių kova Lietuvoje faktiškai buvo engiamos tautos išsivadavimo kova. Išleista 2013 m.

1462885683 9876098083620kaisilaskvepiamedumi

Kai šilas kvepia medumi : [poemėlė vaikams] / [Petras Žemkauskas] ; [dailininkė Ieva Židonytė-Kavaliauskienė]. – Kaunas : Kalendorius, [2014].

1462885684 9876098083613pinigineirsargiukas

Piniginė ir sargiukas : [poemėlės vaikams] / [Petras Žemkauskas] ; [dailininkė Ieva Židonytė-Kavaliauskienė]. – Kaunas : Kalendorius, [2014].

du-netiketumai z1

Du netikėtumai : [poemėlės vaikams] / [Petras Žemkauskas] ; [dailininkė Ieva Židonytė-Kavaliauskienė]. – Kaunas : Kalendorius, [2014].

1462885683 9876098083590vijurkeliokapelaircirkas

Vijurkėlio kapela ir cirkas : [poemėlės vaikams] / [Petras Žemkauskas] ; [dailininkė Ieva Židonytė-Kavaliauskienė]. – Kaunas : Kalendorius, [2014].

per adomo ob-JPG

Nuo Adomo ir Ievos laikų pasaulis taip sutvarkytas, kad mes dažniausiai nejaučiame, kiek ir ko slepia mūsų sąmonė, kur mes klystame, o kokių galimybių neišnaudojame.
Perskaitęs šią knygą Jūs pasijusite lyg būtumėte valgęs arba matęs ragaujančius Adomo valgyto pažinimo obuolio skiltelę, pajusite jos skonį ir visas valgymo pasekmes, o gal net perkainosite savo požiūrį į gyvenimo vertybes.

Uzpelkiu poringes II nauja n.

Knygoje aprašomas Šiaurės Dzūkijos žmonių gyvenimo būdas, jų papročiai, buitis, darbų specifika. 2018 m.

Be senaties II

Knygoje skaitytojas susitiks su nenuilstančiu kovotoju už tiesą ir jo antiherojais, dar labiau išryškinančiais jo nepakantumą mūsų gyvenimo piktžaizdėms. Išleista 2017 m.