Pradinis Naujienos Edukaciniai užsiėmimai Vilkijos bibliotekoje - moksleivių ugdymas netradicinėje erdvėje

Edukaciniai užsiėmimai Vilkijos bibliotekoje - moksleivių ugdymas netradicinėje erdvėje

Edukaciniai užsiėmimai Vilkijos bibliotekoje - moksleivių ugdymas netradicinėje erdvėje
Edukaciniai užsiėmimai Vilkijos bibliotekoje - moksleivių ugdymas netradicinėje erdvėje

Lapkričio mėnesis Vilkijos miesto bibliotekai ypatingas. Vilkijos gimnazijos mokytojai pagal numatytą programą periodiškai lankydamiesi bibliotekoje veda pamokas netradicinėje aplinkoje, siekdami moksleivius paraginti daugiau skaityti, domėtis naujai gautomis knygomis ir dažniau lankytis bibliotekoje.

Pradinių klasių mokytoja Gražina Pužauskienė, bibliotekoje apsilankiusi su trečios klasės moksleiviais, vedė lietuvių kalbos pamoką, skirtą poetės Violetos Palčinskaitės kūrybai. Kaip žinia, pamokos netradicinėje aplinkoje didina moksleivių motyvaciją, skatina jų aktyvumą ir gebėjimą bendrauti bei bendradarbiauti dirbant grupėje. Netradicinėse erdvėse - bibliotekoje vykusios pamokos metu moksleiviai dirbdami grupėse atliko įvairias su skaitymu susijusias užduotis ir mokėsi mintinai eilėraščius.

Lietuvių kalbos mokytojos Karolinos Andriuškevičienės, atvykusios į biblioteką su devintos klasės moksleiviais, apsilankymo tikslas buvo kitas - mokytoja siekė susipažinti moksleivius su bibliotekos knygų fondu.

Vyr. bibliotekininkės Jolanta Bačėnienė ir Zita Ruzgienė moksleiviams išsamiai pristatė bibliotekos veiklas ir supažindino su knygų fondais. Moksleiviai bibliotekoje vykusios pamokos metu analizavo Klaipėdos krašto lietuvių rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybą, aptarė pagrindinius jos biografijos faktus. Susižavėję jaukiomis bibliotekos patalpomis, gausiu knygų fondu ir maloniu bendradarbiavimu, moksleiviai ir mokytojai išeidami patikino, kad ateityje vyksiančių susitikimų bibliotekoje skaičius tik didės ir išsiskyrėme neilgam - tik iki sekančio susitikimo.

Vilkijos bibliotekos vyr. bibliotekininkės
J. Bačėnienė ir Z. Ruzgienė