Pradinis Naujienos Zapyškio ir Vilkijos bibliotekose nuotaikingos skaitymo skatinimo akcijos „Knygų medis“ ir kūrybinių edukacijų pabaigtuvės

Zapyškio ir Vilkijos bibliotekose nuotaikingos skaitymo skatinimo akcijos „Knygų medis“ ir kūrybinių edukacijų pabaigtuvės

Zapyškio bibliotekoje nuotaikingos skaitymo skatinimo akcijos „Knygų medis“ pabaigtuvės
Zapyškio bibliotekoje nuotaikingos skaitymo skatinimo akcijos „Knygų medis“ pabaigtuvės

Visus metus vaikus ir paauglius kvietėme aktyviai dalyvauti Zapyškio ir Vilkijos bibliotekose organizuojamuose skaitymo skatinimo ir kūrybiniuose užsiėmimuose, skirtuose populiarinti knygą ir ugdyti vaikų kūrybines kompetencijas. Dalyvaudami Vilkijos bibliotekoje organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose vaikai turėjo galimybę išmėginti įvairias meno technikas, o dirbdami individualiai ar komandose moksleiviai įgijo bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo ir darbo organizavimo įgūdžių. Užsiėmimų metu pastebimai išaugo vaikų susidomėjimas knygomis, noras išmokti perskaityti reikiamą informaciją, didėjo motyvacija kurti.

Bibliotekos savanorė - dailės mokytoja Milda Šimanauskienė daug dėmesio skyrė vaikų meninių gebėjimų tobulinimui. Bibliotekoje vykusių užsiėmimų dėka vaikai ne tik išmoko jausti ir valdyti piešimo priemones, bet ir tapo labiau pasitikntys savimi. Užsiėmimų dalyviai lankėsi A. ir J. Juškų muziejuje, taip pat turėjo galimybę natūraliai ir laisvai kurti ir reikšti savo nuotaikas piešiniuose, naudojant įvairias meninės raiškos priemones. Džiaugdamiesi gražiu bendradarbiavimu su Vilkijos Nemuno krašto vaikų dienos centru, prie arbatos puodelio aptarėme vaikų pasiekimus bei dėkojome už nuoširdų darbą su vaikais bibliotekos savanorei Mildai Šimanauskienei.

Zapyškio bibliotekoje tradicinės skaitymo skatinimo akcijos „Knygų medis“ pabaigtuvės

Knygų medis - tai tradicinės skaitymo akcijos „Augu skaitydamas“ simbolis. Visus mokslo metus kvietėme bibliotekoje besilankančius pirmos klasės moksleivius kartu su tėveliais atrasti skaitymo džiaugsmą ir nuo mokslo metų pradžios iki mokslų metų pabaigos „auginti“ knygų medelius, skaitant ir klijuojant lapelius ant bibliotekoje įkurdintų knygų medžių. Mokslų metų pabaigoje visus kvietėme į baigiamąjį renginį, kurio metu apdovanojome didžiausius knygų medžius užauginusius -  t.y. daugiausiai knygelių perskaičiusius, vaikus. Džiaugiamės gausiu skaitymo skatinimo akcijos dalyvių skaičiumi ir tikime, kad ši akcija suburs dar daugiau knygų mylėtojų.

Vilkijos miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkė J. Bačėnienė
Zapyškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė E. Čirkova