Pradinis Naujienos Kino klube „Atvertas ekranas“ vaidybinio trumpametražio filmo „Knygnešys“ peržiūra

Kino klube „Atvertas ekranas“ vaidybinio trumpametražio filmo „Knygnešys“ peržiūra

Vaidybinio trumpametražio  filmo „Knygnešys“ peržiūra
Vaidybinio trumpametražio filmo „Knygnešys“ peržiūra

„Knyga neša žinią, žinia neša meilę Tėvynei, meilė Tėvynei neša Laisvę“

2017 m. kovo 15 d. kino klube „Atvertas ekranas“ pristatytas trumpametražis vaidybinis filmas „Knygnešys“, skirtas knygnešio dienai paminėti.

Knygnešystė - XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią apie 40 metų. Lietuviškas raštas buvo uždraustas, tačiau atsirado drąsių žmonių, kurie kovojo už lietuvišką žodį. Knygnešiai už nelegalų knygų gabenimą buvo baudžiami tremtimi į Sibirą, kalėjimu arba sušaudomi vietoje, bet tai jų nesustabdė. 2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip retą ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą, o kovo 16-oji buvo oficialiai paskelbta Knygnešio diena.

Kodėl būtent kovo 16-oji skirta paminėti knygnešiams? Atsakymas paprastas – tai žymaus knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena. Jurgis Bielinis – knygnešys, laikraščio „Varpas“ bendradarbis, sukūręs lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą. Daugiau kaip tris dešimtmečius šis išsimokslinęs kaimo žmogus iš Biržų miesto gabeno ir skleidė draudžiamas knygas. Daugelis garsių knygnešių iš Jurgio Bielinio išmoko knygnešystės meno - kaip nepastebimai pereiti saugomą sieną,  gabenti ir platinti spaudą.

Knygnešiai – tai žmonės, kurie spausdintu lietuvišku žodžiu, o ne kardu kovojo už lietuvybę ir Lietuvos nepriklausomybę. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai. Globalėjančiame ir vienodėjančiame pasaulyje mažos tautos susiduria su rimtais savo unikalios kultūros išsaugojimo iššūkiais. Todėl šiandien knygnešių, kaip kovotojų už teisę būti lietuviais, tematika tampa tokia pat aktuali, kaip XIX amžiuje. Didelis dėmesys buvo skirtas tam, kad jis taptų suprantamas ir savas jaunajai auditorijai. Ne atsitiktinai pasirinktas ir filmo platinimo formatas – kiekvienas turintis prieigą prie interneto, gali parsisiųsti filmą nemokamai arba gali jį nemokamai pažiūrėti jam specialiai sukurtoje svetainėje http://www.filmasknygnesys.lt

Kauno raj. savivaldybės viešosios bibliotekos
vyr. bibliotekininkė B. Ruzgienė