Pradinis Naujienos Suaugusiųjų švietimo savaitė Čekiškės ir Ežerėlio bibliotekose

Suaugusiųjų švietimo savaitė Čekiškės ir Ežerėlio bibliotekose

Suaugusiųjų švietimo savaitė Ežerėlio bibliotekoje
Suaugusiųjų švietimo savaitė Ežerėlio bibliotekoje

Lapkričio 14 – 20 dienomis kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija minime septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę. 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui.

Lapkričio 17 dieną Čekiškės bibliotekoje vyko SODROS (valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus) seminaras, skirtas suaugusiųjų švietimo savaitei paminėti. Seminaro metu buvo aptariami aktualūs valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimai bei pristatytos SODROS teikiamos elektroninės paslaugos: išankstinė klientų registracija, terminuoto prašymo pateikimas ligos pašalpai gauti ir kitos elektroninės gyventojams teikiamos paslaugos naudojantis elektronine draudėjų aptarnavimo sistema EDAS. Seminarą vedė SODROS klientų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Sutkutė ir Pensijų skyriaus vyriausioji specialistė Skirmutė Maksimaitienė. Seminaro metu pranešėjos aptarė su valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimu ir mokėjimu susijusius nuostatus bei kalbėjo apie pensijų rūšis, skyrimo sąlygas ir išmokas. Padedami Sodros specialisčių seminaro dalyviai turėjo galimybę praktiškai išbandyti ir elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Suaugusiųjų švietimo savaitę minėjo ir Kauno rajono Ežerėlio biblioteka. Joje vyko seminaras tema: „Šilumos paskirstymo reguliavimas bei metodų taikymas“. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovės - Rūta Barysaitė ir Sandra Grabauskaitė seminaro dalyvius supažindino su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos sritimis bei funkcijomis, pristatė pagrindinius šilumos paskirstymo principus ir metodus. Renginio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovės seminaro metu daug dėmesio skyrė šilumos vartotojų skundų ir prašymų aptarimui, o seminaro pabaigoje atsakinėjo į dalyvių pateiktus klausimus. Kaip teigia seminarų dalyviai susitikimai buvo labai naudingi, nes jų metu buvo nagrinėjamos aktualios temos.