Pradinis Naujienos Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminaras viešųjų bibliotekų atstovams

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminaras viešųjų bibliotekų atstovams

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminaras
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties dalijimosi seminaras

Spalio 27–28 dienomis Vilniuje vyko antrasis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2" patirties dalijimosi seminaras, skirtas viešųjų bibliotekų vadovams, bibliotekose įgyvendinamų projektų vadovams ir kitiems specialistams, atsakingiems už vykdomas projektines veiklas.

Susirinkusius renginio dalyvius pasveikinęs Nacionalinės bibliotekos vadovas prof. dr. Renaldas Gudauskas savo pranešime kalbėjo apie pagrindinės šalies bibliotekos vaidmenį ugdant informacinę visuomenę valstybėje. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovė Gražina Lamanauskienė aptarė bibliotekų ateities perspektyvas, o Kultūros tarybos darbuotoja Lina Žilytė apžvelgė atminties institucijų projektų finansavimo galimybes. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Dalia Šiaulytienė kalbėdama apie valstybei strategiškai svarbią sritį – neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jo galimybes Lietuvoje, akcentavo aktyvų bibliotekų kaip bendruomenių traukos centrų įsitraukimą, siekiant užtikrinti suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtrą Lietuvoje. 2017 m. programos „Erasmus +" galimybes pristatė Švietimo mainų paramos fondo darbuotoja Donata Kavoliūnienė. Pirmąją patirties dalijimosi seminaro dieną bibliotekų specialistams buvo pristatyti ir du projektai, susiję su bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimu ir naujų idėjų įgyvendinimu: apie projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms" pasakojo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešosios bibliotekos atstovė Virginija Švedienė, o antrąjį projektą „Andragogika: virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams" pristatė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojos Neringa Androšiūnaitė ir Toma Katinaitė. Išklausę įvairių sričių specialistų pranešimų bibliotekoms aktualiomis temomis seminaro dalyviai kartu su „Bibliotekos pažangai 2" projekto koordinatoriais dalyvavo diskusijose apie modernių technologijų integravimą į bibliotekų veiklą, formalų ir neformalų ugdymą, bibliotekų erdves ir socialinius projektus. Savo įžvalgomis įgyvendinant projektus su kolegomis dalinosi ir viešųjų bibliotekų atstovai bei projektų partneriai, kalbėję apie bendradarbiavimą su bibliotekomis, kuriant naujas paslaugas vartotojams. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka spalio mėnesį užbaigė pusantrų metų trukusį projektą „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“, tad šiame patirties dalijimosi seminare projekto partnerius - Kauno r. Garliavos Jonučių progimnaziją ir gimnaziją atstovavusi Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos Informacinių technologijų mokytoja – metodininkė Laima Gaižutienė seminaro dalyviams pasakojo apie Lego robotikos programų pritaikymą formaliajame ir neformaliajame ugdyme. L. Gaižutienė pasidžiaugė, kad kartu su biblioteka vykdomo projekto dėka mokykla turi galimybes naudotis iš projekto lėšų įsigyta IT įranga: robotikos priemonėmis, planšetiniais kompiuteriais, o svarbiausia yra tai, kad šių naujų informacinių technologijų pagalba ugdymo procesas tapo veiksmingesnis ir patrauklesnis tiek dalyko mokytojams, tiek ir patiems besimokantiesiems. Po pranešimų ir diskusijų seminaro dalyvius renginio organizatoriai pakvietė į ekskursiją po atsinaujinusią Nacionalinę biblioteką. Po aštuonerius metus trukusių rekonstrukcijos darbų, kuriuos vis pertraukdavo nenumatytos priežastys, tik šį rugsėjį iš naujo lankytojams duris atvėrusi biblioteka lankytojus pasitinka gerokai pasikeitusi – ir išore, ir vidumi. Po rekonstrukcijos joje atsirado 400 individualių darbo vietų ir daugiau inovacinių erdvių netradiciniams projektams, bendravimui, kūrybai. Bibliotekoje atnaujinta parodų erdvė, atsirado naujos paskirties patalpų: 24 vietų kino salė, televizijos, radijo ir garso įrašų studijos.

Antrąją patirties dalijimosi seminaro dieną dalyviai buvo pakviesti į projekto „Bibliotekos pažangai 2" specialistų moderuojamas interaktyvias diskusijas poveikio vertinimo ir projektų finansinių klausimų temomis. Bibliotekų specialistams pristatytas Nacionalinės bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2" sukurtas virtualiosios realybės bibliotekų pristatymas – „Laiko portalas", kuris, naudojant specialius akinius ir kitas modernias technologijas, sudaro galimybę žmonėms bibliotekoje keliauti laiku ir patiems pamatyti istorinius įvykius bei asmenybes. Portalo pagalba žmonės gali nusikelti į praeitį, prie žymiosios italų renesanso menininko Rafaelio freskos „Atėnų mokykla", susitikti su graikų išminčiais Aristoteliu, Pitagoru bei Platonu ir su jais pabendrauti. Šia ekspozicija siekiama parodyti, jog modernioje bibliotekoje žmonės žinių gali gauti ne tik tradiciniu būdu, bet ir „patirti" informaciją pasitelkdami pažangias technologijas. Tai yra vienas iš būdų, kaip bibliotekos padeda įtraukti visuomenę naudotis technologinėmis naujovėmis. Renginį baigė projekto „Bibliotekos pažangai 2" vadovas Eugenijus Stratilatovas, kuris apžvelgė per beveik trejus metus bibliotekų nuveiktus darbus, įgyvendinant projektus, skirtus bendruomenėms.