KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono paminklai - Skulptūra Margininkų kaimo žmonių atminimui

1007-7985

TAURAKIEMIO SENIŪNIJA
Margininkų kaimas

Švč. Mergelės Marijos skulptūra,skirta Margininkuose gyvenusiems ir amžinojo poilsio išėjusiems žmonėms atminti. Pastatyta 2018 m. Aut. skulptoriaus Tomas Stambrauskas.

Lit. ir nuotr.: http://margininkai.lt/renginiai/svc-mergeles-marijos-skulptura-iamzintas-margininkuose-gyvenusiu-zmoniu-atminimas/

Kauno rajono paminklai - Tautosakininkui Antanui Juškai

juskai

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija,Kauno Mažoji g. 2

Paminklas Lietuvos kunigui, leksikografui, tautosakininkui, ryškų pėdsaką palikusiam Vilkijoje -  Antanui Juškai prie  A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#

Kauno rajono paminklai - Šv. Luko skulptūra


LUKO

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija, Bažnyčios g. 23

Profesionalus ir išskirtinis meno kūrinys papuošė Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) aplinką. Tai šv. Luko, evangelisto, gydytojų globėjo (I a.), akmeninė skulptūra, pastatyta 2015 m. Jos autorius – skulptorius prof. Gintaris Juozas Česiūnas.Sumanymą taip išreikšti pagarbą savo mokytojams, kolegoms, bendražygiams bei visų medikų darbui Lietuvos nusipelnęs gydytojas Adolfas Augustinavičius, 45-erius metus vadovavęs Vilkijos gydymo įstaigai.


Lit. ir nuotr.: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vilkijos-pspc-atidengta-sv-luko-skulptura

Kauno rajono paminklai - Stogastulpis su Nukryžiuotojo, Pietos, Marijos Magdalenos ir Rūpintojėlio skulptūromis


200 1


VILKIJOS SENIŪNIJA
VILKIJA

Stogastulio autorius J. MIkutaitis. Registruotas Lietuvos kultūros vertybių registre.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt/

Kauno rajono paminklai - Skulptūrų parkas panemunėje


skulpt

VILKIJOS SENIŪNIJA

Vilkijoje ant Nemuno skardžio atsirado įspūdingas skulptūrų parkas – čia puikuojasi ištaršytų plaukų senolis, žvejys, mergaitė ir suoliukui tinkama krokodilo skulptūra. Seniūnaičio A. Smolensko ir medžio drožėjo-skulptoriaus A. Sniečkaus dėka mieste atsirado žydų žudynių bei buvusios sinagogos vietą žymintis drožinys.
Yra planų ateityje išdrožti skulptūrą- ženklą vairuotojams, žymintį įvažiavimą į Vilkiją.

Lit. ir nuotr.: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/skulpturos-vilikoje-724344

Kauno rajono paminklai - Palazduonio šaltinis

200 2

200 3

VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Palazduonio kaimas

Šaltinis yra Kauno miškų urėdijoje, Vilkijos girininkijos teritorijoje, I miškų masyvo 6 kvartalo pietiniame pakraštyje į šiaurės vakarus nuo Butvilonių piliakalnio. Už 12 m. į šiaurės vakarus nuo jo, aukštumoje, stovi, stovi mūrinė koplytėlė su Kristaus ir Marijos statulomis. Vienas medinis kryželis įkeltas ir į eglę ties šuliniu. Pirmąsias žinias apie šią vietą randame 1935 m. Lietuvos žemės vardyno anketose, kur ji vadinama Šulnėliu arba Prizginto šulnėliu, ir kur pasakyta, kad Palazduonio šaltinio vanduo turįs „gydomos ir šventos reikšmės". 1936 m. apie šią vietą duomenų surinko Balys Buračas, nors jų ir nepaskelbė. Senosios kartos žmonių pasakojimai rodo, kad ši vieta iš seno buvo laikoma šventa, XIX a. pab. – XX a. per. Čia jau stovėjo medinė koplytėlė, šalia kurios buvo ir dėžutė aukoms rinkti. Prie Palazduonio šaltinio žmonės užsukdavo vykdami į atlaidus Seredžiuje arba Čekiškėje. Šaltinio vandeniu praustis, šio vandens parsinešti visada ateidavo ir ligoniai. Daugiausia buvo gydomos akys, vanduo taip pat geriamas, laikomas šventu.

Lit.: Lietuvos Lokaliniai tyrimai
Kultūros paveldo departamentas
Nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono paminklai - Krikščionybės 200 metų jubiliejui

krikščionybei 200

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija, Bažnyčios g. 19 (Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje)

Rūpintojėlis, skirtas Krikščionybės 200 metų jubiliejui paminėti.

Nuotr.: Virginijos Tamašauskienės

Kauno rajono paminklai - Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Šlienavoje

slen

SAMYLŲ SENIŪNIJA
Šienava, Nemuno g.24

2015 m. Neveronyse atidengtas ir pašventintas paminklinis suolelis šio krašto nepriklausomybės kovų Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams atminti.

Šlienavos krašto Vyčio Kryžiaus kavalieriai:
Jurgis Kalašinskas, Liudas Kaufmanas, Pranas Palionis, Jonas Prakevičius, Jurgis Rakauskas, Antanas Randis, Kazys Stanevičius, Juozas Šimukonis, Vincas Vekeris.

1919-1920 m. pakaunės savanorių vardai įamžinti netradicinės formos paminklais – pusiau atversta istorijos knyga. Idėjos autoriai architektė Violeta Beigienė ir skulptorius Danielius Sodeika įsitikinę, kad tokie paminklai tinka puoselėti istorinę atmintį. „Knygai suteiktos formos, proporcijos ir dydžiai artimi įprastam suoleliui. Prisėdę ant jo, mintimis nusikelsime į istorinius Lietuvos laisvės kovų laikus", – sumanymą aiškino architektė. Paminklą supa pasagos forma pasodinti raudoni žemaūgiai krūmai. Želdinių spalva ir forma, taip pat turi simbolinę prasmę.
Šiam atminties ženklui istorijos knyga su išrašytais pakaunės krašto karžygių vardais pasirinkta neatsitiktinai. Tai yra žurnalisto Viliaus Kavaliausko knygos „Pakaunės krašto karžygiai" tąsa.

Istorinių šaltinių duomenimis, į besikuriančią Lietuvos kariuomenę 1919 m. išėjo šimtai Garliavos, Babtų, Čekiškės, Raudondvario, Vandžiogalos, Lapių, Vilkijos, Zapyškio vyrų. V.Kavaliauskas savo knygoje suskaičiavo: net 96 vyrai ir moterys iš pakaunės krašto arba atgulę į jo žemę yra pelnę Vyties Kryžius. Dar gausesnė Kauno krašto savanorių armija – „Versmės" leidyklos duomenimis, joje mažiausiai 645 pavardės.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Knygnešiams Babtuose

paminklas babtuose

BABTŲ SENIŪNIJA
Babtai

Minint lietuviškos spaudos atgavimo 95-ąsias metines, 1999 m. Babtuose pastatyta medinė skulptūra, skirta Babtų krašto knygnešiams (M. Ramanauskui, K. Urniežiui, J. Keruckui, K.Jonaičiui, K. Liukomui, kun. V. Zapkui ir kt.) atminti.
Skulptūrai sunykus, 2019 m. skulptoriaus Algimanto Sakalausko ir kalvystės darbai užsiimančio Kęstučio Gaškos iniciatyva, toje pačioje vietoje pastatytas paminklinis akmuo knygnešiams.

Nuotr.Danguolės Barkauskienės

Nuotraukoje paminklo autoriai Algimantas Sakalauksas ir Kęstutis Gaška.

Kauno rajono paminklai - Tautodailininkui Vladui Bernatoniui


rupintojelis


KULAUTUVOS SENIŪNIJA

Stogastulpis tautodailininkui Vladui Bernatoniui Kulautuvos kapinėse. Autoriai B. ir A. Šadzevičiai.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.