KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono paminklai - Skulptūrų parkas panemunėje


skulpt

VILKIJOS SENIŪNIJA

Vilkijoje ant Nemuno skardžio atsirado įspūdingas skulptūrų parkas – čia puikuojasi ištaršytų plaukų senolis, žvejys, mergaitė ir suoliukui tinkama krokodilo skulptūra. Seniūnaičio A. Smolensko ir medžio drožėjo-skulptoriaus A. Sniečkaus dėka mieste atsirado žydų žudynių bei buvusios sinagogos vietą žymintis drožinys.
Yra planų ateityje išdrožti skulptūrą- ženklą vairuotojams, žymintį įvažiavimą į Vilkiją.

Lit. ir nuotr.: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/skulpturos-vilikoje-724344

Kauno rajono paminklai - Palazduonio šaltinis

200 2

200 3

VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Palazduonio kaimas

Šaltinis yra Kauno miškų urėdijoje, Vilkijos girininkijos teritorijoje, I miškų masyvo 6 kvartalo pietiniame pakraštyje į šiaurės vakarus nuo Butvilonių piliakalnio. Už 12 m. į šiaurės vakarus nuo jo, aukštumoje, stovi, stovi mūrinė koplytėlė su Kristaus ir Marijos statulomis. Vienas medinis kryželis įkeltas ir į eglę ties šuliniu. Pirmąsias žinias apie šią vietą randame 1935 m. Lietuvos žemės vardyno anketose, kur ji vadinama Šulnėliu arba Prizginto šulnėliu, ir kur pasakyta, kad Palazduonio šaltinio vanduo turįs „gydomos ir šventos reikšmės". 1936 m. apie šią vietą duomenų surinko Balys Buračas, nors jų ir nepaskelbė. Senosios kartos žmonių pasakojimai rodo, kad ši vieta iš seno buvo laikoma šventa, XIX a. pab. – XX a. per. Čia jau stovėjo medinė koplytėlė, šalia kurios buvo ir dėžutė aukoms rinkti. Prie Palazduonio šaltinio žmonės užsukdavo vykdami į atlaidus Seredžiuje arba Čekiškėje. Šaltinio vandeniu praustis, šio vandens parsinešti visada ateidavo ir ligoniai. Daugiausia buvo gydomos akys, vanduo taip pat geriamas, laikomas šventu.

Lit.: Lietuvos Lokaliniai tyrimai
Kultūros paveldo departamentas
Nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono paminklai - Krikščionybės 200 metų jubiliejui

krikščionybei 200

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija, Bažnyčios g. 19 (Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje)

Rūpintojėlis, skirtas Krikščionybės 200 metų jubiliejui paminėti.

Nuotr.: Virginijos Tamašauskienės

Kauno rajono paminklai - Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Šlienavoje

slen

SAMYLŲ SENIŪNIJA
Šienava, Nemuno g.24

2015 m. Neveronyse atidengtas ir pašventintas paminklinis suolelis šio krašto nepriklausomybės kovų Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams atminti.

Šlienavos krašto Vyčio Kryžiaus kavalieriai:
Jurgis Kalašinskas, Liudas Kaufmanas, Pranas Palionis, Jonas Prakevičius, Jurgis Rakauskas, Antanas Randis, Kazys Stanevičius, Juozas Šimukonis, Vincas Vekeris.

1919-1920 m. pakaunės savanorių vardai įamžinti netradicinės formos paminklais – pusiau atversta istorijos knyga. Idėjos autoriai architektė Violeta Beigienė ir skulptorius Danielius Sodeika įsitikinę, kad tokie paminklai tinka puoselėti istorinę atmintį. „Knygai suteiktos formos, proporcijos ir dydžiai artimi įprastam suoleliui. Prisėdę ant jo, mintimis nusikelsime į istorinius Lietuvos laisvės kovų laikus", – sumanymą aiškino architektė. Paminklą supa pasagos forma pasodinti raudoni žemaūgiai krūmai. Želdinių spalva ir forma, taip pat turi simbolinę prasmę.
Šiam atminties ženklui istorijos knyga su išrašytais pakaunės krašto karžygių vardais pasirinkta neatsitiktinai. Tai yra žurnalisto Viliaus Kavaliausko knygos „Pakaunės krašto karžygiai" tąsa.

Istorinių šaltinių duomenimis, į besikuriančią Lietuvos kariuomenę 1919 m. išėjo šimtai Garliavos, Babtų, Čekiškės, Raudondvario, Vandžiogalos, Lapių, Vilkijos, Zapyškio vyrų. V.Kavaliauskas savo knygoje suskaičiavo: net 96 vyrai ir moterys iš pakaunės krašto arba atgulę į jo žemę yra pelnę Vyties Kryžius. Dar gausesnė Kauno krašto savanorių armija – „Versmės" leidyklos duomenimis, joje mažiausiai 645 pavardės.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Knygnešiams Babtuose

paminklas babtuose

BABTŲ SENIŪNIJA
Babtai

Minint lietuviškos spaudos atgavimo 95-ąsias metines, 1999 m. Babtuose pastatyta medinė skulptūra, skirta Babtų krašto knygnešiams (M. Ramanauskui, K. Urniežiui, J. Keruckui, K.Jonaičiui, K. Liukomui, kun. V. Zapkui ir kt.) atminti.
Skulptūrai sunykus, 2019 m. skulptoriaus Algimanto Sakalausko ir kalvystės darbai užsiimančio Kęstučio Gaškos iniciatyva, toje pačioje vietoje pastatytas paminklinis akmuo knygnešiams.

Nuotr.Danguolės Barkauskienės

Nuotraukoje paminklo autoriai Algimantas Sakalauksas ir Kęstutis Gaška.

Kauno rajono paminklai - Tautodailininkui Vladui Bernatoniui


rupintojelis


KULAUTUVOS SENIŪNIJA

Stogastulpis tautodailininkui Vladui Bernatoniui Kulautuvos kapinėse. Autoriai B. ir A. Šadzevičiai.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajonas knygose – 2019

ScanImage0057777

Obelynės istorija ir dabartis = Obelynė history and present / [Zigmas Kalesinskas] ; [vertėjas į anglų kalbą Jeffrey Andrev Clarke]. - Obelynė [i.e. Raudondvaris], Kauno r. : Kauno rajono muziejus, 2019.

Tai leidinys, kuriame rasite ne tik profesoriaus Tado Ivanausko biografijos gaires, bet ir iliustruotą Obelynės paveldo sodo vaismedžių veislių (iš kurių netgi 22! obelų) katalogą.

ScanImage009

Nuo gamtos vaiko iki politiko : apybraiža [apie agronomą, politikos ir visuomenės veikėją Petrą Mikelionį] / Daiva Bartkienė, Petras Garnys. - Kaunas : Naujasis lankas : Metraštininkai, 2019.

Apybraiža apie P. Mikelionį, beveik visą gyvenimą skyrusį Kauno rajonui. 

ScanImage001111

Vilkijos getas 1941 metais / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019.

kris

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji/ R.Pauliukaitienė,2019 m.

Leidinys skirtas Lietuvių chartijos 70-mečiui, prof. Jurgio Krikščiūno 125-osioms ir Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

1565102734 kaunas-yra-kaunas-1

Kai Kaunas buvo Kaunas : pasivaikščiojimai po miestą 1938 m. / Giedrė Milerytė-Japertienė. - Vilnius : Tyto alba, 2019.
Tai knyga, perkelianti skaitytojus į 1938 m. laikinąją sostinę.

Kauno rajonas knygose – 2018

unnamed

Prie Nemuno, Neries, Nevėžio : eilėraščių rinkinys / Leonas Milčius. - Kaunas : Terra Publica, [2018].

Knygoje panaudotos nuotraukos iš Leono Milčiaus asmeninio archyvo ir dailininkės Rimutės Musneckaitės-Skučienės piešiniai.

ScanImage007

Medžio drožėjas Dovydas Teresius : skulptūros, siužetinės kompozicijos : [katalogas] / [sudarytoja Elvyda Lazauskaitė] ; [vertėja Aušra Simanavičiūtė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2018].

Knygoje - apie jaunosios kartos medžio drožėją Dovydą Teresių ( 1989-2008).

ScanImage0084444

 Žydai Pakaunėje : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas ; [sudarytoja Inga Stepukonienė]. - Kaunas : Naujasis lankas (Kaunas : Morkūnas ir Ko), 2018.

Knygoje - pakaunės žydų bendruomenės likimai, jų veikla.

ScanImage00344444

Kauno gynybinis paveldas / Valdas Rakutis, Ovidijus Jurkša. – Kaunas : Kauno tvirtovės parkas, 2018 (Biruliškės, Kauno r. : Kopa).

Leidinyje surinkta ir glaustai pateikta informacija apie gynybinius įtvirtinimus Kaune ir jo apylinkėse statytus nuo I amžiaus po Kristaus iki šių laikų. Trečdalis knygos skirta laikotarpiui iki XIX a. antros pusės, likusi, didžioji dalis – Kauno Tvirtovės, kokią žinome dabar, istorijai.

ScanImage220

Švietimas Pakaunės krašte : mokyklos ir mokytojai : monografija / Inga Stepukonienė ; Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas. - Kaunas : Eurispauda, 2018.
Gausiai iliustruotoje monografijoje pirmą kartą plačiau pristatoma mokyklų atsiradimo Pakaunės krašte istorija, jų darbo sąlygos ir veikla nuo įkūrimo iki šių dienų. Daug dėmesio skiriama įvairiais laikotarpiais Pakaunėje dirbusių mokytojų asmenybėms, išryškinamos svarbiausios regiono švietimo raidos gairės, institucijų įtaka šiandieninio ugdymo įstaigų veiklai Pakaunėje.

Kauno rajonas knygose – 2018

 Kauno rajonas knygose – 2018

ScanImage002

 

Švietimas Pakaunės krašte : mokyklos ir mokytojai : monografija / Inga Stepukonienė ; Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas. - Kaunas : Eurispauda, 2018.

Monografijoje pristatoma kauno rajono mokyklų istorija, jų darbo sąlygos ir veikla nuo įkūrimo iki šių dienų.

2020 m. projektai

Projektas „Pažink Kauno rajoną šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – skatinti Kauno rajono kultūros, istorijos, archeologijos, gamtos paveldo ir žymių asmenų pažinimą, sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis grįstą inovatyvia priemonę. Įgyvendinant projekto veiklas, sukursime vaikams, jaunimui ir šeimoms interaktyvų žaidimą „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“. Pristatysime 50 stilizuotų, animuotų Kauno rajono kultūros, istorijos objektų. Žaidimas turės lygius ir atitinkamus klausimus. Žaidimo metu žaidėją lydės sukurtas animacinis kalbantis personažas. Kultūrinių, istorinių žinių įtvirtinimui organizuosime istorikų, kultūros paveldo specialistų paskaitų ciklą „Kauno rajonas amžių virsme“, projekto veikloms pristatyti – renginį „Pažinkime Kauno rajoną kitaip“ ir žaidimo "50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“ varžybas. Projekto trukmė – 2020 m. vasaris - lapkritis.
Projekto vadovas – vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 13 700,00 Eur sumą.

Projektas „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“. Pasitelkiant profesionalų meną, padėti Kauno rajono bendruomenei ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, sumažinti kultūrinę atskirtį, didinti užimtumą kultūrine veikla. Projekto metu bus pristatyti: du spektakliai, trys – literatūrinės - muzikinės programos, trys istorijos paveldo knygos.
Projekto vadovas – vyriausia bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 1830,00 Eur sumą ir Kauno rajono savivaldybė ir skiria 550,00 Eur sumą.

Projektas „Bibliotekininko sėkmė - mokytis įveikti naujus iššūkius“. Projektas skirtas tobulinti Kauno rajono bibliotekų darbuotojų profesines kompetencijas, suteikti naujos patirties, motyvuoti juos įdomiais, individualius gebėjimus ir kūrybiškumą skatinančiais netradiciniais seminarais, siekiant moderniau ir novatoriškiau vystyti bibliotekų veiklą.
Projekto vadovas – direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 3500,00 Eur sumą.

Projektas „GarliaKvietį“ šok!. Projekto tikslas – suaktyvinti Garliavos gyventojų bendrystę, įtraukiant juos į komandinį kūrybinį procesą. Pasitelkus profesionalų šokėją bei savanorius fizinio aktyvumo specialistus, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai patys kurs Garliavos identitetą atspindintį šokį „GarliaKvietis“. Viešosios bibliotekos darbuotojų komanda bendradarbiaudami su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022” bendruomenių programa „Fluxus Labas!” organizavo bendruomeninę iniciatyvą „GarliaKvietį šok!”. Siekiant plačiau viešinti projekto veiklas, skatinti žmonių aktyvumą, užtikrinti viešųjų erdvių įveiklinimą – užsiėmimai vyko netradicinėse erdvėse: Viešosios bibliotekos kieme, Kaimynystės, Šimtmečio parkuose. Baigiamasis šokio pasirodymas vyko Garliavos traukinių stotyje, sujungus iniciatyvos „GarliaKvietį šok ir Garliavos apylinkių bendruomenių projekto „Šiuolaikinė Garliavos apylinkių seniūnija“ veiklas. Iš viso vyko 7 užsiėmimai su šokių grupės „Nuepico“ profesionaliu šokėju Carlo Bibiano, 5 užsiėmimai – su savanoriais, fizinio aktyvumo specialistais.
Projekto vadovas – vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė.
Projektą iš dalies finansuoja „Kaunas 2022“.

Projektas „Praleisk vasarą šiuolaikiškai“. Projekto tikslas – ne tik skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, bet ir sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam ugdymui, sudarant kuo geresnes sąlygas vaikų, augančių nepalankioje socialinėje aplinkoje, užimtumui vasaros metu. Vasaros stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui bei įvairiapusiam kultūriniam meniniam ugdymui. Pagal sudarytas programas vaikai dalyvavo vaikų vasaros skaitymų akcijose. Nemažai edukacinių veiklų buvo skirta krašto pažinimui.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 660,00 Eur sumą.

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo veiklos“ (Vaikų vasaros užimtumo programa). Stovyklų metu vyko neformalaus ugdymo meniniai – kūrybiniai, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, populiariosios literatūros ir judriųjų žaidimų edukaciniai užsiėmimai. Sudarant programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų jiems plėsti akiratį ir ugdyti pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 840,00 Eur sumą.

Projektas „Super atostogos bibliotekoje: išmaniai ir kūrybingai“. Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti aktyvaus laisvalaikio pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Rudens stovyklos metu buvo atsižvelgta į prioritetines sritis, kurios padėtų vaikams plėsti akiratį ir ugdytų pažinimo, kūrybines, technologines kompetencijas, suteiktų socialinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria ir 1125,00 Eur sumą.

Projektas „Draugaukime ir kurkime kartu (neformaliojo vaikų švietimo veiklos). Projekto tikslas – sukurti sąlygas vaikų saviraiškai, bendravimui bei ugdyti kompetencijas per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Užimti vaikus skirtingose Kauno rajono bibliotekose – Viešojoje bibliotekoje ir 10 padalinių: Raudondvaryje, Batniavoje, Vilkijoje, Ringauduose, Zapyškyje, Ežerėlyje, Domeikavoje, Vandžiogaloje, Karmėlavoje ir Piliuonoje. Vykdyti neformalaus ugdymo meninius-kūrybinius, darbo su naujomis informacinėmis technologijomis ir įvairių žaidimų edukacinius užsiėmimus.
Projekto vadovas – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė.
Projektą iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė ir skiria 5280,00 Eur sumą.