KRAŠTOTYROS KNYGOS

Virtuali knygų paroda - "Laimė būti kartu".

Mūsų biblioteka jungiasi prie „Kaunas 2022“ iniciatyvos švęsti Tarptautinę laimės dieną ir nori pakviesti į virtualią knygų parodą - "Laimė būti kartu".

Skaityti

Kauno rajono piliakalniai - Paštuvos piliakalnis

 8585

BATNIAVOS SENIŪNIJA
Batniavos kaimas

Aikštelė (trikampė, apie 160 m ilgio šiaurės ir pietų kryptimi ir 20 m pločio pietiniame gale į šiaurės pusę žemėja apie 3 m; aikštelė apaugusi mišku, jos viršuje yra seno keliuko žymės), pylimai (aikštelės pietiniame gale supiltas 0,7 m aukščio ir 6 m pločio pirmas pylimas su 1,4 m aukščio išoriniu šlaitu; už prieš šį pylimą iškasto griovio supiltas antras 0,5 m aukščio ir 4,5 m pločio pylimas su išoriniu 1,2 m aukščio šlaitu; pylimai sulėkštėję; grioviai (pirmas, tarp abiejų pylimų esantis griovys yra 1 m gylio ir 4 m pločio, antrasis, prieš antrą pylimą esantis griovys yra 0,5 m gylio ir 3 m pločio; grioviai užslinkę); terasa (piliakalnio pietvakariniame šlaite, apie 1 m žemiau aikštelės pirmas griovys ir antras pylimas virsta apie 3 m pločio terasa); šlaitai (statūs, 10–12 m aukščio nuo Nemuno slėnio ir Tamsės upelio; šiaurės vakarų šlaite yra gilios seno keliuko provėžos, šlaitai apaugę mišku. Priklauso kompleksui Paštuvos piliakalniui su priešpiliu. Datuojamas II tūkstantmečio pr. 2017 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono piliakalniai - Pakalniškių piliakalnis

375px-Pakalniškių piliakalnis Kaunas. Papėdė prie Kauno marių

375px-Pakalniškių piliakalnis Kaunas. Viršūnė

SAMYLŲ SENIŪNIJA
Vaišvydavos kaimas

Piliakalnis įrengtas Nemuno kairiojo kranto (dabar *Kauno marių) aukštutinės terasos šlaite. Aikštelė keturkampė, pailga PV­-ŠR kryptimi, 36x22 m dydžio. Jos PV krašte supiltas 2 m aukščio, 14,5 m pločio pylimas, už kurio iškastas 40 m ilgio, 17 m pločio, 2 m gylio griovys. ŠR šlaite, 3 m žemiau aikštelės yra 2 m pločio terasa. Šlaitai statūs, iki 25­-27 m aukščio.
Į PV nuo piliakalnio griovio įrengtas priešpilis. Jo aikštelė ovali, pailga Š­-P kryptimi, 4x3 m dydžio, iš visų pusių apjuosta 2 m aukščio, 8 m pločio pylimu, kurio išoriniai šlaitai 4 m aukščio. V pylimo šone yra įvažiavimas.ŠR piliakalnio šlaitas griūva į Kauno marias, aikštelė ir pylimo ŠV galas apardyti I Pasaulinio karo apkasų. Piliakalnis apaugęs lapuočiais, priešpilis dirvonuoja.
Į Š ir V nuo piliakalnio 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios ir žiestos keramikos, gyvulių kaulų (Š dalis užlieta Kauno marių). 1 km į Š nuo piliakalnio buvo II tūkst. pradžios - XV a. senkapis, tyrinėtas 1913 m. (užlietas Kauno marių).Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia.Pasiekiamas Kauno­-Piliuonos plentu (yra 150 m į kairę (ŠR) nuo jo).2008 m. registruotas Lietuvos kultūros vertybių registre.

Lit.http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=170
Nuotr.: https://lt.wikipedia.org

Kauno rajono draustiniai, miškai, parkai- Babtų-Varluvos miškų biosferos poligonas

BABTŲ SENIŪNIJA

Poligonas įsteigtas 2004 m. Varluvos–Babtų miškų masyve. Priklauso Kauno miškų urėdijai.Biosferos poligone siekiama išsaugoti Babtų–Varluvos miškų ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vidutinio margojo genio (Dendrocopos medius) ir baltnugario genio (Dendrocopos leucotos) populiacijas teritorijoje. Čia vykdomas saugomų rūšių monitoringas, moksliniai tyrimai, kaupiama informacija apie rūšių įvairovę. Be to, atliekami gamtosaugos eksperimentai natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir jų aplinkinėse teritorijose, analizuojamas žmogaus veiklos poveikis natūralioms ekosistemoms.

Lit.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Babt%C5%B3-Varluvos_mi%C5%A1k%C5%B3_biosferos_poligonas

Kauno rajono paminklai - Suolelis 1919-1920 m. savanoriams Neveronyse

never

NEVERONIŲ SENIŪNIJA
Neveronys, Krašto g.4

2015 m. Neveronyse atidengtas ir pašventintas paminklinis suolelis šio krašto nepriklausomybės kovų Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams atminti.

Neveronių krašto Vyties Kryžiaus kavalieriai:
Mikas Buragas, Kazys Butvinskas, Pranas Čižinauskas, Jonas Mickevičius, Petras Radykas, Jonas Stankevičius, Kazys Zinkevičius.

1919-1920 m. pakaunės savanorių vardai įamžinti netradicinės formos paminklais – pusiau atversta istorijos knyga. Idėjos autoriai architektė Violeta Beigienė ir skulptorius Danielius Sodeika įsitikinę, kad tokie paminklai tinka puoselėti istorinę atmintį. „Knygai suteiktos formos, proporcijos ir dydžiai artimi įprastam suoleliui. Prisėdę ant jo, mintimis nusikelsime į istorinius Lietuvos laisvės kovų laikus", – sumanymą aiškino architektė. Paminklą supa pasagos forma pasodinti raudoni žemaūgiai krūmai. Želdinių spalva ir forma, taip pat turi simbolinę prasmę.
Šiam atminties ženklui istorijos knyga su išrašytais pakaunės krašto karžygių vardais pasirinkta neatsitiktinai. Tai yra žurnalisto Viliaus Kavaliausko knygos „Pakaunės krašto karžygiai" tąsa.

Istorinių šaltinių duomenimis, į besikuriančią Lietuvos kariuomenę 1919 m. išėjo šimtai Garliavos, Babtų, Čekiškės, Raudondvario, Vandžiogalos, Lapių, Vilkijos, Zapyškio vyrų. V.Kavaliauskas savo knygoje suskaičiavo: net 96 vyrai ir moterys iš pakaunės krašto arba atgulę į jo žemę yra pelnę Vyties Kryžius. Dar gausesnė Kauno krašto savanorių armija – „Versmės" leidyklos duomenimis, joje mažiausiai 645 pavardės.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Lietuvos katalikiško jaunimo sąjungai

pavasarininkai

ROKŲ SENIŪNIJA
Vainatrakio kaimas

Paminklas Lietuvos katalikiško jaunimo sąjungos Vainatrakio kuopai atminti. Pastatytas 1925 m.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015 ([Vilnius]

Kauno rajono paminklai - Skulptūra Margininkų kaimo žmonių atminimui

1007-7985

TAURAKIEMIO SENIŪNIJA
Margininkų kaimas

Švč. Mergelės Marijos skulptūra,skirta Margininkuose gyvenusiems ir amžinojo poilsio išėjusiems žmonėms atminti. Pastatyta 2018 m. Aut. skulptoriaus Tomas Stambrauskas.

Lit. ir nuotr.: http://margininkai.lt/renginiai/svc-mergeles-marijos-skulptura-iamzintas-margininkuose-gyvenusiu-zmoniu-atminimas/

Kauno rajono paminklai - Tautosakininkui Antanui Juškai

juskai

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija,Kauno Mažoji g. 2

Paminklas Lietuvos kunigui, leksikografui, tautosakininkui, ryškų pėdsaką palikusiam Vilkijoje -  Antanui Juškai prie  A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus.

Nuotr. https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#

Kauno rajono paminklai - Šv. Luko skulptūra


LUKO

VILKIJOS SENIŪNIJA
Vilkija, Bažnyčios g. 23

Profesionalus ir išskirtinis meno kūrinys papuošė Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) aplinką. Tai šv. Luko, evangelisto, gydytojų globėjo (I a.), akmeninė skulptūra, pastatyta 2015 m. Jos autorius – skulptorius prof. Gintaris Juozas Česiūnas.Sumanymą taip išreikšti pagarbą savo mokytojams, kolegoms, bendražygiams bei visų medikų darbui Lietuvos nusipelnęs gydytojas Adolfas Augustinavičius, 45-erius metus vadovavęs Vilkijos gydymo įstaigai.


Lit. ir nuotr.: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vilkijos-pspc-atidengta-sv-luko-skulptura

Kauno rajono paminklai - Stogastulpis su Nukryžiuotojo, Pietos, Marijos Magdalenos ir Rūpintojėlio skulptūromis


200 1


VILKIJOS SENIŪNIJA
VILKIJA

Stogastulio autorius J. MIkutaitis. Registruotas Lietuvos kultūros vertybių registre.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt/